Tips – zelfstandigheid

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

School en zelfstandigheid

zelfstandig werken 151130 7909Op school is het belangrijk dat een kind een bepaalde mate van zelfstandigheid beheerst. Het is nu eenmaal niet mogelijk om ieder kind afzonderlijk bij de hand te nemen en de hele dag te sturen. Dit zou ook niet goed zijn voor iemand, want dan wordt de stap naar het zelf denken en doen niet gemaakt.

Een aantal keer hebben we vanuit het VSO de opmerking gehoord dat de kinderen met downsyndroom die uit het reguliere onderwijs komen niet zelfstandig zijn. Na vragen ‘wat is zelfstandigheid?’ krijgen we verschillende antwoorden:

  • de leerling werkt alleen in de één-op-één begeleiding;
  • de leerling is niet gericht op de leerkracht;
  • hij moet helemaal aan de hand meegenomen worden, anders doet hij niets;

Kortom, werk aan de winkel in het inclusief onderwijs.
Hoe gaan we de zelfstandigheid vergroten?