Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van Opjeeigenwijze. Hierin beschrijven we hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld door Opjeeigenwijze.

Beste klant,

Wij zijn Miriam van Oorschot en Erna Vader, samen beheren we de site www.opjeeigenwijze.nl. We gaan op zorgvuldige manier om met uw privacy-gegevens. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en conform de AVG Privacywet te behandelen.

In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit waar we uw gegevens opslaan en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.

Het kan zijn dat we de privacyverklaring wijzigen, door bijvoorbeeld wetswijziging. Daarom vragen we u de verklaring periodiek te raadplegen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Wanneer we in deze privacyverklaring spreken over ‘we’ of ‘ons’, dan bedoelen we Opjeeigenwijze en het URL domein van Opjeeigenwijze: www.opjeeigenwijze.nl.

Opjeeigenwijze

Opjeeigenwijze is een website, waarop je via een jaarlicentie lesmateriaal kunt downloaden. Meestal heeft dit lesmateriaal de vorm van een pdf, maar in principe zijn ook andere vormen mogelijk, zoals een PowerPoint of een Word-bestand.

Door het aanvragen van een licentie verzamelen we uw gegevens. We willen graag dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Mocht u zich niet prettig voelen omtrent het gebruik van uw gegevens door Opjeeigenwijze, neem dan gerust contact op.

privacy@opjeeigenwijze.nl
06 34 93 96 85
De Niagara 19
5152 VB Drunen

Opjeeigenwijze is een samenwerkingsverband tussen Van Oorschot Visie&Support V.O.F. en ErnaVAderID.

Van Oorschot Visie&Support V.O.F.: KvK 68489846
ErnaVAderID: KvK 51196697

Door het bezoeken van onze website, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Zelfs als u buiten het internet informatie met ons deelt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

De informatie die u via de website stuurt, is via een SSL-certificaat beveiligd.

We geven geen informatie aan derde partijen voor commerciële doeleinden en we delen uw informatie niet buiten de partijen in deze privacyverklaring, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Op de website van Opjeeigenwijze tref je links aan naar andere websites van derde partijen. Opjeeigenwijze is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees in dat geval de betreffende privacyverklaring van die websites.

Doel gegevens

We verzamelen voor een aantal doelen persoonsgegevens. Deze doelen lichten we hieronder toe.

Het creëren van een licentie

Voor het kunnen downloaden van lesmateriaal maken we een licentie aan. Voor de licentie verzamelen we de naam van uw instantie, uw voor- en achternaam en e-mailadres, factuuradres en IP-adres via het daarvoor bestemde formulier op de website van Opjeeigenwijze. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

We verzamelen uw gegevens als u contact opneemt met Opjeeigenwijze via de website, via e-mail of via telefoon. We verzamelen dan uw e-mailadres, de naam van uw instantie, adres en telefoonnummer.

We verzamelen geen informatie als u de website bezoekt, tenzij u dit vrijwillig met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, het schrijven van een e-mail, via de telefoon of via persoonlijk contact.

Het maken van facturen

Wanneer u een licentie aanvraagt, vragen we u om de naam van de instantie, het algemene e-mailadres van de instantie, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres. We vragen het factuur e-mailadres en naw-gegevens om een factuur te kunnen aanmaken. We hebben deze informatie nodig om een factuur volgens de Europese wetgeving te kunnen maken. Deze informatie bewaren we in eigen beheer.

Download gegevens

Wanneer u een licentie heeft, en u daarmee materiaal kunt downloaden, wordt bij het downloaden van een bestand technische data automatisch verzameld door de computer. Het gaat om de naam van de download, het IP adres, het operating system en de internet browser die u gebruikt.

Dit zijn cookies. Daarom heeft u bij uw aanvraag een cookie-notification gezien: Voor het downloaden van bestanden moeten de cookies aanstaan.

Deze download-gegevens bewaren we op onze eigen omgeving.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Dit gebeurt via Yourhosting. De gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die u veel bezoekt of de duur van websitebezoek.

We verwerken alleen gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming of voor de uitvoering van de overeenkomsten die we onderling aangaan, dan wel om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

Yourhosting

De website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting. Gegevens die u achterlaat op de website van Opjeeigenwijze zijn opgeslagen op de servers van Yourhosting.

Opslag periode

Opjeeigenwijze bewaart uw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Opjeeigenwijze via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor langere tijd bewaard door Opjeeigenwijze.

Statistieken

De gegevens die Yourhosting op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Er wordt van uw persoonsgegevens één kopie gemaakt. Deze bewaren we eveneens in eigen beheer.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.