Aansluiten bij zaakvakken of projecten

Om kinderen met een eigen leerprogramma bij de groep te laten horen en met hetzelfde onderwerp bezig te laten zijn, is het de kunst van de leerkracht of begeleider om ‘breder’ te kijken.
Je leerling met een eigen programma hoeft niet precies hetzelfde werk te doen, maar zoek een opdracht gerelateerd aan het onderwerp die voor hem of haar zelfstandig te maken is.
Dat is waar wij ons hard voor willen maken.

Onze visie: Zoek naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de groep.

Leerlingen zijn dan meer betrokken en onderdeel van het groepsgebeuren.
De andere leerlingen zijn vaak erg creatief om een leerling met eigen programma mee te laten doen. Maak daar als leerkracht gebruik van.

Mogelijkheden om op een eenvoudige manier aan te sluiten

1. Opzet gelijk aan onze verwerking Nieuwsbegrip

Voorbeeld te vinden op Home > inkijk

De manier waarop wij de onderwerpen zoals aangeboden bij Nieuwsbegrip benaderen, is ook een manier waarop je bij de zaakvakken kunt aansluiten.
Laat je leerling meedoen met de introductie: Gesprek, filmpje, tekst lezen.

Noteer als leerkracht (of vraag een andere leerling) enkele belangrijke woorden die passen bij het onderwerp. Deze kunnen als uitgangspunt dienen voor je leerling met aangepaste leerlijn.

Bij deze woorden zoekt de leerling met aangepaste leerlijn afbeeldingen op de laptop.
Druk enkele afbeeldingen af en je betreffende leerling maakt hier een poster van.

Je leerling schrijft er woorden bij of het is een mooi uitgangspunt voor een presentatie.
Het voordeel van op deze manier werken is dat je op een makkelijke manier goed aan kunt sluiten bij de lessen van dat moment

2. Zoek bij:

De documenten blijven niet in het geheel op de site staan. We nemen Vraag & Antwoord en de opzoektermen internet uit de betreffende documenten en voegen ze samen in een nieuw document. Het is een verzameling van allerlei onderwerpen waaruit je kunt putten om goed aan te sluiten bij jouw leerling. Het voordeel van deze opzet is dat je het niet zelf hoeft te maken als leerkracht

3. Zoeken bij de themaknoppen

Wanneer je het onderwerp van je les weet, kun je bij de themaknoppen zoeken naar bijpassende documenten.

Kijk naar de bestandsnaam van de documenten, dan kun je al een inschatting maken of het document passend is voor jouw leerling.
De documenten zijn gerangschikt van makkelijk (beeldvorming – niet schrijven – enkel woord invullen) naar moeilijker (toepassing waarin meer verwacht wordt van de leerling).
Een document toepassing kun je ook  aanbieden tijdens begeleidingstijd of met een andere leerling om daarna een eenvoudiger document zelfstandig te laten maken.
Wees flexibel en kijk wat het beste past in jouw lessen.

4. Altijd handige basisbladen

Bij de themaknop Altijd handige basisbladen staat een aantal bladen waar je als leerkracht weinig werk aan hebt en die je bij geschikte onderwerpen kunt inzetten.
De basisbladen oefen je samen in en als je merkt dat je leerling toe is aan het zelfstandig gebruiken laat je de begeleiding hierin meer en meer los.

5. Toetsen

Wil je de leerling mee laten doen met toetsen?
Dit doe je als je meerwaarde ziet in het groepsgebeuren. Meedoen is belangrijk voor het gevoel.

Hier enkele mogelijkheden:

  • Geef de toets vooraf mee naar huis. Dan kan je leerling vast oefenen.
    • Topografie. Je leert 10 plaatsen in plaats van meer.
    • Spelling: Je oefent een dicteeblad van de site.
    • Zaakvak: Je kijkt welk onderwerp gerelateerd is en kiest iets uit de bestanden van de site.
  • Een ouder of begeleider maakt een eigen toets.
  • Engels: oefen en toets met een programma op internet. Voer daar enkele woorden uit de lessen in.