Home – inkijk

We kunnen hieronder niet alles laten zien, de pdf’s zijn een kleine selectie van het totale aanbod. Soms laten we iets voor de beginnende lezer, prater of rekenaar zien, Voor de zaakvakken laten we zien hoe we het thema van Nieuwsbegrip aanpakken.
Ons doel is kinderen hun mogelijkheden te laten benutten en de kans te geven zich te ontwikkelen.

Bordspel

Het bordspel kun je voor van alles en nog wat gebruiken. Leg opdrachtkaarten en kaarten beeldvorming van taal of rekenen neer. Pak een kaart als je op roze of blauw komt.

Je kunt het bord inzetten bij spelling (draai het woord om) – logopedie (een opdracht uitvoeren – antwoord geven op een vraag) – rekenen (kaartjes plus tot 100) etc.

Aanpassing: met dit spel spreek je ieder kind op zijn niveau aan. Leg passende opdrachten bij iedere speler. Je speelt dan samen het spel, je hoort bij de klas en je beantwoordt de opdracht op je eigen niveau. Op de site vind je verschillende spelborden.

Duurt het spel te kort? Neem een dobbelsteen met 1 t/m 3.


Taal

Taal biedt veel werkbladen en opdrachtkaarten voor woordenschat, begrippen en categoriseren. Mondeling kun je als kind vrij lang met de groep meedoen. De leerkracht stelt een vraag op maat. Een schriftelijke opdracht is lastiger om aan te passen.

Met opjeeigenwijze maak je voor jouw leerling een eigen werkboek waar één onderwerp centraal staat: Alleen woorden met de ‘ui’, met eenvoudige voorzetsels of met dieren.

Als voorbeeld een bestand waar het bijvoeglijk naamwoord op verschillende manieren aan bod komt.


Menu Taal > Woorden en Schrijven

Opjeigenwijze biedt per letter en per lettercombinatie materiaal.
De beeldvorming bestaat steeds uit een aantal woorden en foto’s die de betekenis van het woord verduidelijken. Deze kun je gebruiken als basis voor woordenschat, voor het leesproces en voor de spelling.

In het menu taal > woorden kun je snel woorden met bepaalde letters of lettercombinaties vinden. Er is veel ruimte voor zelfstandig werken. Oefen veel met dezelfde woorden. Wen aan verschillende werkbladen.

Werkbladen lezen schrijven en spelling per letter voor kinderen met ontwikkelingsachterstand


Rekenen

We merken dat er veel behoefte is aan werkbladen over geldrekenen. Op de site vind je bij het menu Geldrekenen met hele euro's verschillende documenten. Het bestand dat je kunt inkijken gaat tot 10 hele euro.

Laten we hopen dat kinderen nog lang met contant geld leren werken. Je kunt er zo fijn je rekenvaardigheden mee oefenen.

Werkbladen geldrekenen tot 10 hele euro


Nieuwsbegrip

Veel scholen werken met Nieuwsbegrip van het CED: wekelijks actuele lessen met o.a. begrijpend lezen. We willen laten zien dat onze leerlingen mee kunnen doen met Nieuwsbegrip door het onderwerp op een andere manier te benaderen. Het voorbeeld hieronder laat zien hoe we dat elke week aanpakken:

Nieuwsbegrip – mediagebruik

Wat is mediagebruik? Heb jij een telefoon? Weet je hoe je de telefoon goed gebruikt? Vragen die belangrijk zijn in de tijd waarin we nu leven. Bijna iedereen heeft een telefoon waarop je filmpjes kunt kijken en mensen kunt volgen. Maar is alles waar wat op internet staat? Nee natuurlijk niet! Je moet zelf na blijven denken en niet klakkeloos meegaan omdat er een filmpje voorbij komt op je telefoon.

Wil je met dit onderwerp aan de slag, dan kun je verschillende documenten van de site gebruiken.

Kies opdrachten uit:

Neem enkele opdrachtkaarten en ga in gesprek met je leerlingen. Je kunt iedere dag een kaart nemen en hierover praten.

Dit is een wat lastiger opdracht:

Lees de tekst. Voor sommige zinnen staat een pictogram. Bij de vragen staat een verwijzing met hetzelfde pictogram, zodat je weet waar je de tekst terug kunt vinden.

Ook kun je aan de slag met:

Dit document bevat verschillende opdrachten en werkvormen met het onderwerp mediagebruik. Interview iemand over het hebben van een spelcomputer.
Met dit blad als voorbeeld kun je de leerlingen zelf een interview laten maken over andere onderwerpen als ‘Ken jij een influencer?’ of ‘Kijk jij naar filmpjes op tiktok?’.

Neem een onderwerp wat leeft in jouw groep of bij jouw kind.
Als creatieve opdracht kun je w – canon43 – vanaf 1948 – televisie – teken je favoriete programma gebruiken.
Trek het breder door favoriete televisieprogramma te veranderen in favoriete tiktokfilmpjes.
Wil je kinderen hier informatie over geven, dan biedt schooltv een toepasselijk filmpje: Schooltv: filmpje tiktok

Het document V&A, verwijswoorden, puzzelblad en opzoekblad internet kun je ook nog inzetten.

Weer keuze genoeg om een passend werkblad te vinden om alle leerlingen mee te laten doen tijdens de zelfstandige verwerking van Nieuwsbegrip (of bij de zaakvakken)

Onze site is steeds in beweging en komen er zeker ook werkbladen met teksten en opdrachten over deze belangrijke materie. Sterker nog… we zijn er al mee bezig!


We hopen je hiermee inzicht te geven in het materiaal dat je op de site kunt verwachten. Een indruk van onze vormgeving, van de foto’s en de soort opdrachten. Mocht je een licentie aanvragen dan vragen we je de site eens door te scrollen. Het kost even tijd om je de site eigen te maken. Dan weet je dat een document met de naam beeldvorming altijd op dezelfde manier is opgebouwd.