Auteursarchief: Erna

Nieuw in december 2018

Kalender van december 2018


Tip bij Nieuwsbegrip

Paarse vrijdag, de tweede vrijdag in december

Draag je op Paarse Vrijdag iets paars dan toon je je solidair met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders.

De dagen van de week:

Kalender december waarop de kinderen deze vrijdag aan kunnen geven.

Document trouwen met foto’s man en vrouw, dus twijfelachtig of je dit wilt inzetten. De teksten kunnen wel breed opgepikt worden.

Filmpje op schooltv:  ‘Joppe’ een meisje in een jongenslichaam geboren. Wat zou jij doen? Ik voel me een meisje, maar ik ben een jongen


 

Taal - woordenschat

Dit is / wordt een aanvuldocument: t - woordenschat/denkrelatie - gr4 - toepassing . Een mix van oefeningen rondom woordenschat en denkrelatie op het niveau van groep 4.

Nieuw in november 2018

Woordenschat en denkrelatie Taal - woordenschat

Woordenschat vind je nu samen met denkrelatie onder één knop. Basiswoord: Woordenschat begint met woorden die je al snel tegenkomt als je opgroeit. Vervolgens zijn dingen rood en horen honden bij de dieren – categoriseren. Onder – zie het verband – vind je middel-doel: met een hamer kun je timmeren. Bij woorden omschrijven kom je de raadsels tegen: het is een dier, het is bruin, er kan een zadel op.

Kalender van de november en december 2018

Sinterklaas

Sinterklaas vind je bij Thema > feestdagen. De bestanden bij sinterklaas zijn vernieuwd, bijvoorbeeld Sint - mkm-woorden. Je vindt een nieuwe voorkant voor een werkboekje. Er zijn spelletjes, taalactiviteiten en rekenspelletjes.


Tip bij Nieuwsbegrip

Veilig het spoor oversteken

Pas op, sommige mensen denken nog snel het spoor over te kunnen steken. Het verkeer staat vol met pas op-borden.

Op blad 6 staat het begin van een pas op-bord. Je leerling kan dit bord verder aftekenen. Pas op met oversteken. Let op de trein.

De woorden slagboom, bellen en verlichting kun je ook centraal zetten in het algemene document:

Misschien kun je het filmpje van het jeugdjournaal herhalen.
Of zoek een ander filmpje op Schooltv over treinen of veilig oversteken.
Een andere verwerking is dat je leerling een foto van een spoorwegovergang moet zoeken.
daar kan hij dan de bovenstaande woorden bij schrijven.


Dit document staat ook bij de basisbegrippen van tijd. t - zinsbegrip luister - nu, eerst - dan, daarna


Taal - woordenschat

Foto’s en woorden waar een kind al vroeg mee in aanraking komt: t - basiswoord & lijst - tekenen en knutselen - beeldvorming. Misschien ook handig om te gebruiken tijdens tekenen en knutselen. Een kaartje op tafel verduidelijkt de opdracht.

Onder de knop Zie het verband: t - denkrelatie - middel-doel - met een ____ kun je ____ - kaarten

 


Open vragen bij begrijpend lezen zijn zo lastig. Geef maar eens antwoord op wie, wat, waar. Onze kinderen hebben dan ook nog eens problemen om per direct te reageren. Dus komt er helemaal geen antwoord. Voorbeeld? Een leerling vertelt, omdat het hem interesseert: in een jaar zitten 12 maanden. Dezelfde dag doen we een computerprogramma: Hoeveel maanden heeft een jaar? De leerling heeft werkelijk geen idee.

In dit mkm-document proberen we de vragen en antwoorden te visualiseren. Zoek terug in te tekst.

Een nieuw bestand als vervolg op een document met mkm-woorden. Woorden met sch- en schr-, woorden met een cluster en woorden met -aai -oei -ooi.Aangevuld document, bedoeld voor het begrip wanneer je in zinnen van ons, van jullie, van hen, ons boek, jullie boek, hun boek gebruikt. Kies het blad wat op dit moment voor je leerling van toepassing is. Het is geen document om alle bladen achter elkaar te laten maken. De kaarten kun je samen doen, leuk tijdens een spel.

Basisblad om het gebruik van ‘de’ of ‘het’ te oefenen. Met foto’s uit de eerste woordenschat:


Het is mij een raadsel waarom ik de begrippen vooraan, in het midden en achteraan niet aantref in de leerlijn voor rekenen. Het dichtstbij komt ordenen van hoeveelheden: Herkent de rangtelwoorden tot en met 5 en wijst in een context aan wat wordt bedoeld met eerste, tweede, derde, laatste enz. Maar het gaat me niet om ordenen van hoeveelheden. Begrippen vooraan, achteraan zie ik wel bij de mondelinge taal, leren communiceren: voorzetsels en locatie-aanduidingen. Ordening in de ruimte is zo’n belangrijke voorwaarde om ooit die lastige sommen te kunnen gaan maken, maar ook: om later de trein te kunnen nemen. Beweeg, speel, ga in een hoepel staan, achter een stoel, ergens tussenin, stimuleer dat gevoel voor ruimte.

r - ruimte - voor-midden-achter

r - klokbasis - de wijzers en maak een oefenklok


Hoe kan ik mijn leerling mee laten doen met de zaakvakken: Behandel je bij verkeer de vraag: wanneer ben je een voetganger?, maar leest je leerling voornamelijk mkm-woorden? Onderstaand document heeft 8 langere globaalwoorden of een korte standaard zin en maakt samen met de mkm-woorden een begrijpend lezen document. Af en toe gebruiken we een ‘t’ achter een mkm-woord, om toch wat meer inhoud te kunnen geven.

w - verkeer - voetganger - begr. lezen mkm(+t) en 8 langere woorden

Nieuw in oktober 2018

Kalender van de maand oktober 2018


Tip bij Nieuwsbegrip

Zomer- en wintertijd

Na het lezen van de tekst en het kijken van het filmpje kun je een blad dubbelvouwen. Links zomertijd en rechts wintertijd. Alles wat in de tekst over zomertijd gemeld wordt, schrijf je links.Alles over wintertijd rechts.

Wanneer dit nog te moeilijk is, kun je met 2 kleuren aangeven wat er bij zomer- en wat bij wintertijd hoort. Op deze manier heeft je leerling een mooi overzicht.

Is schrijven nog lastig?

Neem dan beeldvorming zomer en winter.

Vouw een blad dubbel en laat ook hier foto’s sorteren op zomer en winter. Natuurlijk kun je ook inzetten op de kok verzetten.

 


Bij begrijpend lezen ‘Wat zie je’ zoek de zin bij de foto, of zoek verhaal bij  de foto gaan we bestanden meer indelen naar mkm- woorden, cluster-woorden en langere woorden. We hadden het thematisch opgebouwd (dieren, spelen), maar al werkend met de kinderen blijkt dat sommigen baat blijven hebben bij de mkm-varianten om een woord of zin te kunnen begrijpen. De thema’s gaan dus door elkaar, de woordmoeilijkheid wordt de nieuwe basis. Al getest in de praktijk, enthousiaste reacties van zowel leerkracht als leerling.

Nieuw is:  t - begr. lezen - mkm - zoek de foto bij de zin


Na een lange zomer is het dan voelbaar herfst! Tijd voor een nieuw bestand. Min of meer dezelfde basis als het bestand hierboven begrijpend lezen mkm-woorden. Dit keer bieden we 8 langere herfstwoorden, aangevuld met mkm-woorden. De 8 langere woorden zijn herkenbaar door ze terug te kijken op het opzoekblad. Zo leert je leerling het woord te herkennen.

t - begr. lezen - herfst mkm-woorden en 8 langere woorden

Taal - denkrelatie: Verhaal - categoriseren - anders - logisch

2 bovenbouwdocumenten met het thema beroepen en winkels. Je kunt het zowel inzetten bij de zaakvakken als het thema aan bod komt, maar ook als ‘blokboek taal’. De bladen lopen op in moeilijkheid. Kies wat net passend is voor je leerling.


De moeilijke minsommen tot 20: eerst terug naar de 10 en dan de rest er nog af.

r - min tot 20 over tiental


Voor het meten van gewicht hadden we nog geen document. Een klant vroeg opdrachtkaarten wegen waarmee leerlingen handelend bezig kunnen zijn, als voorbereiding op recepten en koken. We hebben gekozen voor rijst. Hopelijk een goede keuze en valt het niet allemaal op de grond. De vraag was tevens aanleiding om de knoppen meten en wegen iets anders in te delen. Het begint nu met een basisknop voor begrippen als groot/klein, vol/leeg en koud/warm. Voor de andere knoppen moeten we nog even zoeken wat praktisch is.

r - meten gewicht - met opdrachtkaarten rijst vullen

Het document met lengte hebben we ook onderhanden genomen. Stond al twee weken op de site en liniaal had ik als lineaal geschreven, excuus. Hier de aangepaste versie.

r - meten lengte - liniaal - rolmaat - met opdrachtkaarten

wereldwijs_20_1

Onderstaand is een eerste opzet om een algemeen format bij wereldoriëntatie te maken. Dit naar aanleiding van een opmerking van een klant: Basisscholen willen de leerlingen deels laten meedoen met de instructie en momenteel zijn er vaak samengevoegde vakken. Verzoek was om een format te maken die scholen kunnen gebruiken om een thema volgens een vaste structuur te laten verwerken. Onze bedoeling is dit een groeidocument te laten zijn waarin meerdere thema’s aan bod komen.

w - algemeen - format voor verslag over een land, een dier

Nieuw in september 2018

Menu rekenen

Een wat grotere wijziging, waardoor het misschien lastig is bekende bestanden terug te vinden: Bij het menu rekenen is de knop getal en aantal verdwenen. Een deel van de bestanden gaat naar getal(rij) en aantal. Druk op F5 om het scherm te verversen. Het schrijven van de cijfers is naar de menuknop schrijven. De knop hoeveelheid is naar Rekenen algemeen. Dit worden algemene rekenbegrippen.

Kalender van de maand september 2018


Tip bij Nieuwsbegrip

Wilde tijgers verdubbeld

Goed nieuws, de wilde tijgers in Nepal zijn verdubbeld.

Het volgende bestand heeft plakbladen en schrijfbladen over wild of tam dier.

Druk het document niet af zonder het te bekijken, want er staan ook andere indelingen bij zoals vogel of vis en dierentuin of boerderijdier.

Is je leerling meer geïnteresseerd in de wereld en het werelddeel Azië dan zou je het volgende document kunnen gebruiken.

of maak een boekje. Schrijf belangrijke termen uit de les op. Hier kan je leerling een tekening bij maken. Kijk even hoeveel bladen je af wilt drukken. Vouw het als een boekje en sla er een nietje in. Leuke verwerking bij dit onderwerp


Gebruik je op, in of uit? Binnen het thema dieren. Je kunt het document op verschillende momenten gebruiken. Je gebruikt de kaarten om het spreken in te oefenen. Als je leerling kan schrijven, kan het de werkbladen gebruiken. Zelf mixen we taalbladen met andere onderwerpen, zodat je leerling niet continu met het invullen van voorzetsels bezig is.


Laatste pagina’s: van pijl tot stip. Maak een lange lijn op je tafel: t - begr. lezen - mkm - zoek de foto bij het woord.

Dit kun je als zelfstandig werk in de klas inzetten. Controleren kun je samen, ook met een maatje.

Taal - woordenschat

Bij de basiswoordenschat kun je de kleuren aanleren. t - basiswoord - kleur - rood, geel, blauw


Aanpassing bij de sommen tot 10 met 5. Het start nu met werkbladen waarbij je niet hoeft te kunnen schrijven. Daarna bladen waar je leerling de cijfers tot 10 wel kan schrijven. Aan het eind een bordspel dat je kunt gebruiken om te herhalen en somkaarten waar je mee start of juist flitst om te kijken welke sommen je leerling beheerst. Maak hieruit een set die ‘nuttig’ is voor je leerling. Sla gerust bladen over als je merkt dat deze sommen allemaal wel lukken.

Alle plussommen tot 10 met uitdaging aan het eind. Hoeveel sommen heb je goed?

Plus- en min door elkaar. Aangevuld met bladen zonder schrijven. Verder wat gehusseld.

Mocht je langere tijd niet bij de sommen tot 10 hebben gekeken: De overige documenten bij de sommen tot 10 zijn ook vernieuwd.


Voor degenen die met de tafels aan de slag gaan: Nieuw in het pakket zijn de tafels van 10, 1 en 0 en de tafel van 9. Kleine aanpassingen in de tafel van 5.


r - tijdsduur - wat duurt korter? langer? , een document waar je samen kijkt wat je kunt doen in 10 seconde of in 1 minuut.

Nieuw in augustus 2018

Kalender van de maand augustus 2018


Tip bij Nieuwsbegrip

Maarten van der Weijden zwemt voor het goede doel.

Maarten zwom 163 km.

w - sport - zwemmen-atletiek-basketbal-medaille - herken het woord

Maarten van der Weijden zwom voor het goede doel. Hij wil geld ophalen voor de strijd tegen kanker. Het volgende document gaat ook over geld ophalen voor een goed doel. w - mens - zorg voor een ander - hoe kun je helpen bij een goed doel?

Maarten zwom de Elfstedentocht. Dat is een schaatstocht in Friesland. Gebruik van onderstaande document blad 5 (de kaart van Nederland) om Friesland aan te wijzen en de provincie waar jij woont. Of Noord-Brabant, de provincie waar Maarten woont. Op blad 6 kun je Friesland inkleuren. Ook wordt daar naar Noord-Brabant gevraagd. w - topografie - Nederland - provincies - pakket

Maarten moest stoppen omdat hij ziek werd. Op blad 1 van het volgende document staat een tekening van een zieke jongen in bed. In de begeleidende tekst staat precies hoe de tekening ingekleurd moet worden, een begrijpend lezen opdracht. [Download niet gevonden]

Hopelijk kun je vooruit met deze documenten. Je leerling kijkt mee naar het filmpje, leest/luistert naar de tekst en kan daarna een zelfstandige opdracht maken.
Op deze manier draait de leerling met het eigen programma toch mee met de les Nieuwsbegrip.


Bij taal > woorden > mkm hebben de bladen een nieuw jasje gekregen. Een document begint met de beeldvorming van 6 woorden en foto’s. Dan volgen oefeningen met het herkennen van deze woorden. Bij de klank ‘oe’ vind je aan het eind ‘van pijl tot stip’. Een oefening die je leerling misschien wel zelfstandig kan. Leg de kaarten aan elkaar tot je een lange sliert krijgt. Controleer samen.

t - woord - oe - beeldvorming, (uitbreiding) lezen


Een kleine aanvulling op dit begrijpend lezen document met kleding. Bij het verhaal en bij de vragen vind je symbolen. Zo kun je terug kunt kijken in de tekst.
t - begr. lezen - 3 vragen over het verhaal - mkm, soms cluster - kruis aan


Nieuw in juli 2018

Kalender van de maand juli en augustus 2018


Tip Nieuwsbegrip – Bescherm je tegen de zon

Het is fijn dat het zonnetje schijnt. Maar bij felle zon moet je goed opletten. Gebruik dingen die je beschermen tegen de zon. In het volgende document zijn verschillende woorden gebruikt die je kunt gebruiken als bescherming. Denk aan zonnebrand, zonnehoed, zonneklep. Dit past prima bij de tekst.

w - natuur - seizoen - zomer - zonne+___ - beeldvorming

Op blad 3 van het volgende document staat ook een opdracht met zonnebrand.
Verder is het laatste blad van dit document een woordweb invullen.
Wat weet je van de zomer? Daar kun je de informatie van Nieuwsbegrip natuurlijk ook in kwijt.

w - natuur - seizoen - zomer - toepassing

Verder kun je natuurlijk kiezen uit de documenten van de zomer.
kijk wat het beste bij jouw leerling past. Zie menuknop Thema > natuur > seizoenen

succes.


Weer eens op de schop genomen. Meer handelende opdrachten en oog voor een gedeelte met alleen mkm-woorden. Is niet altijd mogelijk, maar je kunt kijken welk deel wel kan en welk deel niet.
Werkbladen taal lezen groep 3 mkm woorden basisschool speciaal onderwijs

Nieuw in juni 2018

Kalender van de maand juni en juli 2018


Tip Nieuwsbegrip – Ramp in de haven van Rotterdam

w - internet - kaart - zoek een filmpje - schooltv

Koekeloere trefwoord olie. Er verschijnt een filmpje over vogels besmeurd met olie.

w - natuur - diersoort: soort huid - toepassing

Bladzijde 3 van dit document gaat over vogels en hun veren.
Dit kun je laten aansluiten bij het schoonmaken van de veren.

w - basisblad - kenmerk - schrijf, teken en verzin dingen bij je onderwerp

In dit document kun je kiezen om woorden te laten schrijven die passen bij belangrijke begrippen uit de tekst.
Of je kunt een woord opschrijven en laten tekenen.


Taal - woordenschat


Op de pagina sommen tot 5 staan meer bestanden met nieuw jasje.


De volgende in lijn om aan te pakken en te vernieuwen is de klok. Nu we in het nieuws zien dat kinderen de analoge klok niet meer ‘kennen’ en bij het examen vragen hoe laat het is, is het tijd om ook daar over na te denken. Is digitaal makkelijker dan analoog?