Werkvorm

In de menuknoppen bovenin de site staan de vakken centraal: taal, schrijven, rekenen en wereldwijs.
Daarnaast het thema: bijvoorbeeld natuur, feestdagen, onze wereld.

Bij werkvorm is het de activiteit die centraal staat: schrijven, een spel, puzzel, een vaardigheid, knippen of plakken.
Je komt daarom dezelfde bestanden weer tegen, maar dit keer met de vaardigheid als uitgangspunt.
Je kunt er soms ook toelichting vinden hoe een activiteit in te zetten. Bijvoorbeeld de bestanden beeldvorming of spelling en toepassing.