Wereldwijs

Wereldwijs algemeen Basisbladen bij de zaakvakken
Vaardigheden, maak een verslag, gebruik de computer, tekenen, knutselen, recepten Vaardigheid, maak een verslag, doe onderzoek Gedrag, emotie, communicatie Tekenen, knutselen In de keuken, recepten Gebruik van de computer, zoals gebruik internet, maak een PowerPoint
zaakvakken natuur mens wonen verkeer sport, kunst en cultuur onze wereld geschiedenis, canon van Nederland

We steken in op allerlei onderwerpen die vaak aan de orde komen bij de zaakvakken. Dit om de leerlingen met een eigen leerlijn zo goed mogelijk te betrekken bij het groepsgebeuren.

De naam wereldwijs betekent de kinderen zelfstandig en wijs de wereld laten ontdekken. Door het kind stap voor stap aan de hand mee te nemen, willen we ervoor zorgen dat de kinderen de wijsheden zelfstandig toe kunnen passen in het dagelijkse leven. Meer bewust van wat er om je heen gebeurt en hoe je zelf deel kunt nemen aan de maatschappij.