Tips – zelfstandigheid – materiaal

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

School en zelfstandigheid

Materiaal

1210 6294We vinden het belangrijk dat er aandacht gegeven wordt aan het zelfstandig werken en alle bijkomende moeilijkheden voor onze kinderen. Het lijkt heel makkelijk om een opdracht ‘gewoon’ te doen, maar er vinden op dat moment veel handelingen plaats in je hoofd. Met dit menu willen we op deze vaardigheid insteken. Hopelijk brengt het inzicht en kan het doorgetrokken worden in de hele aanpak en het aanbod.

Ondersteunend materiaal

stopblad 151001 7138