Tips – links – bedrijven

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal
Downvision – Begeleiding bij Autisme – Stichting Scope – Stichting de Upside van Down – Stichting Downsyndroom – VIM-online

Downvision – Drunen

Downvision begeleidt op individuele basis kinderen met downsyndroom in Drunen en omgeving. Elk kind is uniek. Downvision zoekt samen met u en uw kind naar een manier van werken die voor uw kind prettig is.

“Iedereen kan leren, niemand heeft een plafond”

Daarmee wordt bedoeld dat je moet zoeken naar de juiste ingang. Niet het kind heeft een probleem wanneer hij/zij het niet snapt, maar degene die het aan wil leren.

Downvision werkt met kinderen van alle leeftijden en probeert mee te denken over oplossingen waar ouders en school tegenaan lopen.

De materialen op onze site worden in nauwe samenwerking met Downvision ontwikkeld en in de praktijk uitgeprobeerd.

Begeleiding bij autisme

Begeleiding bij autisme geeft begeleiding aan kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar met een autisme spectrum stoornis.

Visie: Zeg nooit nooit.

Miriam Kerklaan, Kinder- en Jeugdpsycholoog, geeft advies en uitleg over het omgaan met autisme aan ouders, opvoeders, familieleden en leerkrachten van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.

Regio Noord-Holland, Oostzaan.

Stichting Scope

Doelstelling van de Stichting Scope is het Stimuleren van de Communicatieve en Cognitieve Ontwikkeling van alle kinderen met een duidelijk vertraagde ontwikkeling, in het bijzonder kinderen met downsyndroom, en hun ouders, alsook het bevorderen van hun Participatie en Emancipatie.

Stichting Scope biedt kinderen en ouders perspectief op ontwikkeling met behulp van een mediërende opvoedingsstijl, early intervention en ontwikkelingsgericht onderwijs.

Bij de stichting kun je diverse workshops volgen: Leespraat (vroegtijdig leren lezen om te leren praten), Rekenvoorbereiding en de Rekenlijn tot 10.

Stichting de Upside van Down

Stichting de Upside van Down laat met eigentijdse projecten zien dat Downsyndroom ook positieve kanten heeft. Een goede beeldvorming staat aan de basis van acceptatie en integratie van mensen met Downsyndroom in onze maatschappij.

Stichting Downsyndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

VIM-online

VIM is een vereniging voor en van ouders, leerkrachten en ieder die zich betrokken voelt bij de inclusie van kinderen met downsyndroom in het reguliere primair en voortgezet onderwijs.

De VIM organiseert onder meer studiedagen die betrekking hebben op inclusie van leerlingen met downsyndroom in het regulier onderwijs.