Tips – kind in mijn groep – bovenbouw

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

Wat zijn valkuilen in de bovenbouw?

Voor een leerling die sociaal-emotioneel achterloopt op zijn klasgenoten, zal het richting bovenbouw lastiger zijn om aansluiting te vinden. Streef daarom vooral naar momenten waar die leerling ook deel uit kan maken van het groepsgebeuren. Het is niet de aanpassing van het werk dat het kind anders maakt, maar juist het niet mee kunnen doen aan bepaalde activiteiten.

Enkele suggesties om aan te kunnen sluiten bij het gebeuren in de groep:

Verkeersexamen

In groep 7 wordt er  deelgenomen aan het verkeersexamen. Kijk wat jouw leerling hiervan mee kan maken. Sommige kinderen kunnen wel deelnemen aan het praktijkgedeelte omdat ze goed kunnen fietsen. Je kunt ervoor kiezen dat een ouder op enige afstand fietst, wanneer dat veiliger is. Het theoretische gedeelte kan bestaan uit de enkele bladen van de site of wellicht alleen bepaalde bordenkennis. Net wat goed aansluit bij het kind. Een andere aanpassing is een route te voet af te leggen. Ondertussen stel je enkele vragen over waarmee je in de les/tijdens de begeleiding bezig bent geweest.  Een ander examen kan zijn: zelfstandig oversteken. Bekijk wat haalbaar is voor jouw leerling en maak hiervan een examen. Je mag het certificaat niet afgeven omdat het een aangepast examen is, maak een soortgelijk certificaat om op dezelfde dag uit te reiken.

Spreekbeurten of presentaties

Op een gegeven moment moeten de kinderen in de bovenbouw een presentatie voorbereiden of iets vertellen voor de klas. Mocht het zo zijn dat de leerling met het aangepaste programma zich moeilijker verstaanbaar kan maken, regel dan een PowerPointpresentatie. Of kijk of deze leerling samen met een klasgenoot iets kan presenteren. Ook hier kunnen de tips en tops gegeven worden en hoef je niet iedere presentatie goed te vinden. Eisen stellen en iemand serieus nemen is ook belangrijk. Wat is een verbeterpunt? Wat ging beter dan de vorige keer? Alles goed vinden wil eigenlijk zeggen dat het niets uitmaakt hoe het gedaan is. En dat wil je toch niet uitdragen als leerkracht.

Schoolkamp

Op veel scholen gaan leerlingen van groep 8 op kamp. Vaak gaan ze op de fiets of mogen bepaalde opdrachten zelfstandig uitgevoerd worden. Dat is best lastig wanneer de desbetreffende leerling niet op hetzelfde leeftijdsniveau als de klasgenootjes functioneert. Ook hier geldt dat je zoekt naar de dingen die aansluiten. Zoek vervangende opdrachten. Je leerling kan op post staan (met de leerkrachten) zodat hij wel een rol heeft in het spel wat gespeeld wordt. Is het slapen op locatie een punt? Bespreek dan met de ouders hoe laat de leerling opgehaald wordt en hoe vroeg hij weer op het kamp kan zijn zodat hij weer kan deelnemen aan het ontbijt. Onze ervaring is dat er veel mogelijkheden zijn om aan te passen zonder het plezier voor de leerling te schaden. En laat het ook eens gewoon gebeuren. Medeleerlingen bedenken zelf oplossingen en de sfeer en insteek van een kamp is toch om iedereen een mooie tijd te geven.

Musical

De afscheidsmusical (of soms al in een eerder leerjaar een kerstmusical) kan eenvoudig aangepast worden. Er zijn altijd wel zingende of dansende kinderen en waar 1 opa is, kan ook een tweede opa of oma toegevoegd worden. De assistent van een belangrijk persoon of het zusje van….Het is fijn als je de leerling koppelt aan een ander kind, zodat voor hem duidelijk is wat en wanneer iets verwacht wordt. En heb je een leerling die graag een momentje op de bühne pakt, geef hem of haar dan ook een kans.