Tips – kind in mijn groep – middenbouw

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

Groep 4 en verder naar de middenbouw

Wanneer de leerling met het eigen leerprogramma groep 3 doorlopen heeft en zelfstandig kan werken op momenten dat hij niet met de groep kan meedoen, is een grote hobbel genomen. Nu de leerling naar groep 4 gaat, kun je kijken of de manier van werken ook past in deze groep. Het voortzetten van de lijn kan prettig zijn voor de leerling, maar als de nieuwe leerkracht niet op deze manier kan werken is het verstandig om te bekijken hoe je in het nieuwe leerjaar aan gaat pakken. Het is vooral belangrijk dat de leerkracht op zijn eigen manier de groep kan draaien omdat je dan de meeste kans van slagen hebt. Alle leerlingen worden dan aangesproken omdat ze allemaal meedraaien in het rooster van de leerkracht. Ga je veel dingen bedenken die niet passen bij de leerkracht, dan zal er sneller een kans van aansluiting bij de groep gemist worden. En dat zou jammer zijn, want dat is toch eigenlijk het idee van regulier meedraaien. Iedereen hoort bij de groep en aan alle kinderen worden eisen gesteld. Doe je best op eigen niveau.

Warme overdracht voor de zomervakantie geeft rust

De overstap naar groep 4 mag dan iets makkelijker zijn omdat de manier van werken gelijk is aan groep 3, maar voor de nieuwe leerkracht kan het toch spannend zijn om een leerling met eigen leerstof in de groep te krijgen. Daarom is het ook hier van belang om een goede warme overdracht te doen waarbij de nieuwe leerkracht vragen kan stellen en weet wat hij kan verwachten. Doe dit voor de zomervakantie, zodat het geen stress oplevert tijdens de vakantie van de nieuwe leerkracht. Dat zou een slechte start zijn.

Apart werk inplannen in je groepsrooster

Zeker wanneer je meerdere kinderen in de groep hebt met een eigen programma, is het belangrijk om te kijken bij welke vakken geen (of minimale) aanpassingen  nodig zijn. Vul daarna in welke opdrachten je kunt inplannen voor kinderen met een eigen programma. Wanneer je zorgt voor boekjes of ontwikkelingsmaterialen, kun je langere tijd vooruit en hoef je niet iedere dag iets te bedenken. Dat geeft rust, ook voor een invaller. Bij het maken van  werkboekjes over een bepaald thema, kun je gebruik maken van de site. Werkbladen kun je terug laten komen in verschillende boekjes. Op de site staan bladen met hetzelfde leerprobleem maar op een andere manier verwerkt. Dat gebruik je voor een boekje met een bepaald thema. Je kunt ook kiezen voor afwisseling. Bekende stof bundelen voor een moment van herhaling. Omdat het boekje op een andere manier gebundeld is, zal het niet ‘saai’ zijn en is je doel het kunnen switchen van opdrachten en leerstof.

Dag- of weektaak ook voor de leerling met een eigen leerlijn

Vanaf groep 4 wordt vaak een start gemaakt met een dag- of weektaak.

Ook hierin kan iedere leerling meedraaien. Kies taken die zelfstandig te maken zijn en zorg voor afwisseling. Bedenk welke opdrachten de leerling als erg leuk ervaart en verwerk die ook in de dag- of weektaak. Dit kan stimulerend werken. Wees ook duidelijk wanneer de leerling een moment van aandacht krijgt. Wanneer het nodig is, kun je dit ook noteren op de dag- weektaak. Wees ook duidelijk of de leerling een vraag mag stellen en wat hij moet doen als dit niet het geval is.

Betrekken bij zaakvakken

In groep 5 starten de zaakvakken. Vaak moet de verwerking aangepast worden. Maar dit hoeft geen problemen op te leveren. De leerling luistert naar het verhaal, de uitleg en kijkt naar het filmpje. Tot zover is het gewoon meedraaien. Mocht het zo zijn dat de info te lastig is, geef de leerling dan tijdens het luisteren een rustige opdracht. Op deze manier komt de informatie  toch binnen. Dan komt het moment van verwerken. Wanneer dit in groepjes gebeurt, kun je het kind aan laten sluiten bij zo’n clubje. Kinderen zijn erg vindingrijk wat betreft het betrekken van een kind met een ander leerniveau. Betreft het individuele opdrachten, dan zoek je een opdracht die de leerling zelfstandig kan maken en die binnen het thema past. Maak het jezelf niet te moeilijk om te denken dat het perse soortgelijke vragen moeten zijn. Ook hier kun je weer denken aan een aantal opdrachten die je vooraf klaar hebt liggen. Op deze manier hoef je niet ad hoc iets te bedenken. Geeft jezelf ook rust. En een filmpje van schooltv over het onderwerp kan ook een keer als verwerking dienen. Het is wel belangrijk dat je leerling een opdracht krijgt die past bij het thema van de groep.