Tips – kind in mijn groep – groep 3

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

Naar groep 3

De overstap van groep 2 naar groep 3 is soms groot. Het ene kind staat te popelen om te leren lezen en wil naar de ‘grote’ school. Een ander kind vindt het spannend en blijft liever bij de vertrouwde leerkracht. In de kleuterperiode is vaak langere tijd dezelfde leerkracht. Het meest ingrijpend is de aanpassing van speeltijd. Waar in groep 2 ruim 3 kwartier buitenspelen in de ochtend en middag op het rooster staat, wordt er in groep 3 in de ochtend een pauze van een kwartier ingepland. Soms is er in de middag ook een moment van buiten zijn. Het leeraanbod en de manier waarop lesgegeven wordt, is beduidend anders. Het is meer stil zitten en luisteren. Natuurlijk is er oog voor deze aanpassing door de leerkrachten, maar er blijft een programma dat af moet. Het onderwijs blijft in beweging en de leerkracht probeert om de leerstof zo goed mogelijk aan te laten sluiten. Er wordt veel verwacht van de leerkracht. Ook het aanpassen van niveaus voor alle leerlingen. Petje af.

Starten in groep 3

In een groep met niveauverschil en een enkele leerling met een eigen leerlijn, zal je planning en organisatie in orde moeten zijn.
Uit onze ervaring blijkt dat je veel houvast hebt wanneer je het rooster als uitgangspunt neemt. Kijk wat een kind met eigen leerlijn wel en niet met de groep mee kan doen. Geef in je rooster aan wie een andere opdracht heeft. Zoek een manier die past in jouw manier van werken en die niet iedere week veel voorbereiding kost. Zet bekend ontwikkelingsmateriaal in tijdens een les die te moeilijk is. Dat geeft jou als leerkracht lucht: Je leerling is zinvol bezig tijdens de verwerking van een klassikale opdracht. Wanneer je een bepaalde invulling hebt gemaakt, kun je makkelijker nieuwe opdrachten bedenken. Bij twijfel laat je de leerling meedraaien. Vaak geven (mede)leerlingen zelf oplossingen waar jij nog niet aan gedacht hebt. Bijsturen kan altijd nog.

Aanpassen in groep 3

Groep 3 staat vooral in het teken van het leesproces. Vaak is een verhaal uitgangspunt en hieraan zijn woorden gekoppeld. Deze woorden staan voor een bepaalde letter. Bijvoorbeeld rik – r of maan – m. Er zijn ook scholen die uitgaan van thema’s met centrale woorden. Ook daar kom je tot letters, clusters en woorddelen. Bij een eigen leerlijn kun je de site inzetten.

Voorbeeld

A. kan het verhaal goed volgen. Ook het werkboek heeft slechts kleine aanpassingen nodig. Het schrijven van de schrijfletters lukt niet. Bied dan de blokletter aan van de site. Je kunt de volgorde van de klassikale methode aanhouden en neemt de kaft van dat werkboek. Leg het aangepast werkboek op de stapel en tijdens het uitdelen van de schrijfschriften doet A. gewoon mee. Je hoeft als leerkracht niet na te denken over aangepaste opdrachten.
Zie Opjeeigenwijze – menu Schrijven

Basis leggen in groep 3

De werkwijze in groep 3 kan een basis zijn voor de rest van de basisschool. De vakken worden uitgebreid en je verwacht meer zelfstandigheid. Vind je een prettige manier van werken voor de leerling, aansluitend bij de groep, trek deze manier van werken door in de verder loopbaan op school. Hoe meer het synchroon loopt met de andere kinderen, hoe makkelijker het is om als lid van de groep te worden gezien – ondanks een ander leerniveau. Onze ervaring is dat je geen uitzonderingspositie moet creëren. Regels gelden voor alle kinderen of je nu makkelijk leert of er meer moeite mee hebt. Aan ieder kind stel je eisen, dus geen voorrangspositie. Wellicht moet je het wel op een iets andere manier brengen of duidelijk maken. Zie Tips > zelfstandigheid

Bij je leerling horen bepaalde eigenschappen. Pas je aanbod aan:

  • Om aandacht te vragen: noem de naam van het kind of raak het even aan.
  • Wees duidelijk en breng structuur aan. Consequent schrijf je met een hoofdletter C! Ben je niet consequent? Dan krijg je het zelf op je bordje terug.
  • Maak alles visueel: dagplanning op het bord, voor je specifieke leerling daarnaast of op de eigen tafel met pictogrammen/plaatjes/geschreven op een lei.
  • Maak je auditieve uitleg (sowieso voor veel kinderen lastig) visueel: doe het voor, laat een foto zien op het digibord, laat het zien. Praat minder!
  • Als je twee dingen wilt, benoem ze, maak visueel en herhaal: 1 ruim je spullen op, 2 pak je fruit, dus begin met 1 ruim je spullen op. Laat je leerling deze twee punten herhalen.
  • Wees je bewust van meervoudige instructies. Grote kans dat je leerling alleen het laatste doet.

Lijst groep 3

Deze lijst is ….lang…. We verwijzen graag naar de knoppen van de verschillende vakgebieden. Je vindt veel bij taal > woorden > mkm.