Tips – kind in mijn groep – groep 1 en 2

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

Starten in groep 1

Voor een leerkracht groep 1 komt tijdens het schooljaar vaak een nieuwe leerling in de groep. Wat verwacht je van deze leerling? Hij kan nog niet meteen meedraaien in jouw groepsstructuur. Natuurlijk geef je de nieuweling tijd om te wennen. Je bekijkt welke afspraken het meest belangrijk zijn voor het kind om zijn draai te vinden. Daarna stel je je eisenpakket langzaam bij. Je verwacht meer. Je kijkt of er hulp nodig is van een maatje. Je kijkt wat zelfstandig kan.

Je leerling heeft iets extra’s

Wat als de nieuwe leerling ‘iets extra’s’ heeft? Veel uitdaging nodig of meer structuur? Ga je dit kind anders behandelen?

Net als ieder ander kind

De start kan hetzelfde zijn als bij andere kinderen. Ieder kind moet zich houden aan de groepsregels voor een gezellig klimaat in de klas. Ieder kind moet weten waar de spullen liggen. Je wilt ieder kind laten deelnemen aan de activiteiten. Bedenk voor jezelf welke afspraken belangrijk zijn en pas aan als het niet haalbaar is. Dit werkt voor jezelf ook prettig. In principe geldt voor alle kinderen hetzelfde. Alleen doet het ene kind er misschien iets langer over om het te leren. Of je hebt net even andere materialen nodig.

Stel eisen

Je kunt op veel manieren leren en ieder kind reageert op een andere manier. Als leerkracht zorg je voor een veilig klimaat voor alle kinderen. Regels en afspraken – zeker gedragsmatig – gelden voor alle kinderen. Het kan niet zo zijn dat een kind een speciale behandeling krijgt. Dat geeft een verkeerd signaal af naar klasgenoten en creëert koninginnetjes. Een regel kun je bijschaven of met een extraatje aanleren. Maak ieder duidelijk dat van alle leerlingen iets verwacht wordt.  Klinkt ‘eisen stellen’ vervelend in je oren? Als niemand iets van je verwacht, wat heeft je werk dan voor zin? Met ‘eisen stellen’ bevorder je gevoelens als trots op je werk, waardevolle aanvullingen kunnen geven, jezelf ontwikkelen en meetellen in de groep. Ieder heeft het recht dat er iets van je verwacht wordt.

Materiaal

Tast af wat de leerling beheerst. Weet je vooraf dat je nieuwe leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kan het slim zijn vooraf een gesprek met de ouders te voeren. Kijk bij de peuterspeelzaal of dagopvang en vorm een beeld hoe je deze leerling in jouw groep kunt verwelkomen. Het haalt de druk weg van het onbekende. Zeker wanneer je nog nooit met een kind met bijvoorbeeld Downsyndroom of ASS hebt gewerkt.

In groep 1 is materiaal waarmee kinderen explorerend bezig zijn. Zeker in een groepje waar andere kinderen suggesties geven door gewoon te doen, kun je een nieuw kind aan laten sluiten. Goed voorbeeld doet goed volgen. Verder heb je de hoeken waarin kinderen eerst naast elkaar en later met elkaar gaan spelen. Je kunt een bak duplo, constructiemateriaal, blokken of een trein snel inzetten. Heeft je leerling moeite met de ‘onbegrensde ruimte’, dan kun je hem op een kleed laten werken. Dat bakent af. Of creëer rust in een hoek van de klas.

Aan tafel kun je verschillende materialen inzetten. Neem zachte klei waarmee je figuren maakt of vul een voorbeeld in met klei. Wanneer een kleine puzzel te moeilijk is, kun je ook denken aan een instoppuzzel (die je leent bij de bibliotheek). Dieren en auto’s geef je om vrij te spelen, maar je kunt er ook sorteeropdrachten van maken. Kralen heb je klein en groot, met veters of met stevig draad, vrije opdracht of serie rijgen. Dat geldt ook voor een kralenplank.

Wanneer je nieuwe materialen aanbiedt, doe je dat voor iedereen. Sommige kinderen hebben het direct onder de knie en anderen doen er langer over. Is dat laatste het geval? Werk dan met een stappenplan. Sommige kinderen willen best iets maken, maar vinden het lastig om te starten. Bespreek samen hoe je iets wilt bouwen en teken het. Je woorden zijn snel vervlogen, een tekening blijft zichtbaar.

Vind je het lastig of werken beelden voor jou ook beter dan stukken tekst? Op Facebook zetten we foto’s en ideeën van onze begeleiding. Mensen kunnen hierop aanvullingen geven. Op deze manier hopen we elkaar te inspireren om voor alle kinderen uitdaging en gepaste opdrachten te vinden.

Lijst groep 1 Opjeeigenwijze

Taal basisblad

Taal woordenschat – beeldvorming

Het alfabet

Rekenen basisblad

Rekenen getal en aantal

Rekenen meten en wegen

Rekenen ruimte

Wereldwijs

Groep 2

Je verwacht meer van een leerling in groep 2. Je leerling is langer bezig en werkt zelfstandiger.

Verzorgen of begeleiden?

Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Bedenk dat ‘verzorgen’ geen bijdrage geeft aan ontwikkeling. Verzorgen is iedere dag sokken aandoen en begeleiden is zelf de sokken laten aandoen. Begeleiden is zoeken naar manieren die het kind aanspreken en hem stimuleren om het zelf te gaan doen. Ook al kost dat -zeker in het begin- meer tijd.

Mondelinge of visuele opdrachten?

Opdrachten kun je mondeling geven: ’Rijg een ketting met als reeks blauw – rood – geel. Kinderen die auditief niet sterk zijn, kun je helpen door een ondersteuning te geven of zelf te laten maken. Leg de 3 kralen neer of teken ze op een papier. Maak de opdracht langzaamaan moeilijker. Doe je dit niet dan zou je wellicht blijven zeggen dat dit niet haalbaar is. Jammer, kans gemist.

Dat geldt ook voor meervoudige opdrachten. Maak samen een stappenplan en laat afvinken wanneer een opdracht klaar is. Dat stuurt in het kijken naar de volgende stap. Dit zijn vaardigheden die je traint. Voor veel kinderen wel erg prettig om als leidraad te gebruiken. Of je zegt iedere keer wat je leerling moet doen, of je leert hem werken met een stappenplan.

Doelen

Net zoals je in groep 1 bepaalde doelen wilt behalen, geldt dat ook voor groep 2. Bekijk per leerling of de doelen haalbaar zijn en waar je aanpast. Sommige kinderen hebben baat bij kleinere stappen en andere leerlingen vinden het een uitdaging om zelf een stap te wagen. Of de ene leerling heeft genoeg aan één opdracht terwijl de ander meerdere opdrachten kan doen.

Voorbereiding voor groep 3

In groep 1-2 zijn de kinderen bezig met voorbereidend lezen en rekenen. Een gesprek over een verhaal, woorden vergelijken, passen en meten in de bouwhoek, welke dag is het?, wat gaan we allemaal doen….zoveel leermomenten op school. Er worden ook letters aangeboden in groep 1-2 en de leerlingen moeten al letters herkennen voordat ze in groep 3 zitten. dubbelop. Sommige kinderen lezen al omdat ze dit zichzelf aanleren in een omgeving met zoveel aanbod. Andere kinderen hebben baat bij meer voorbereiding groep 3. Dan gaat het niet alleen over lezen en rekenen, maar denk ook aan zelfstandig kunnen werken en moeilijkheden oplossen. Uitgestelde aandacht en het begrijpen en maken van een werkblad. En vergeet niet dat je goed voelen en deel uit maken van de groep ook erg belangrijke dingen zijn. Een totaal pakketje dus.

Lijst groep 2 Opjeeigenwijze

Taal basisblad

Schrijf of stempel de letter

Leer de letters kennen, lettergrepen en rijm

Rekenen basisblad