Tips

zelfstandigheid moet je leren Begeleiden doe je samen: leerkracht, begeleider en ouders Welk materiaal kan ik gebruiken? Zelfstandig een taak doen is een apart aan te leren vaardigheid
Tips voor organisatie in je groep Organisatie in groep 1 en 2 Organisatie in groep 3 Organisatie in de middenbouw Organisatie in de bovenbouw
Links naar bedrijven en lesmateriaal Links naar bedrijven Links naar lesmateriaal

Het menu tips is bedoeld om handvatten te geven aan iedereen die werkt met kinderen en jongvolwassenen die op een andere manier leren. Door kleine aanpassingen in de leerstof of aan de begeleiding is er veel mogelijk.