Taal – zin – wie doet wat

Basisblad bij taal
Communicatie
Woordenschat
woordsoort
maak zinnen   leestekens
Begrijpend lezen
taal letters, beginrijm, eindrijm werkbladen groep 3, alfabet
Woorden en spelling

Zinnen

Het begrijpen van zinnen is vaak lastig en het maken van een zin voor sommige kinderen nog veel lastiger.
De zinnen bestaan uit mkm-woorden (groep 3). Door de herhaling van hetzelfde stuk, krijgen sommige kinderen meer vertrouwen.

Wie + wat doet hij?

De poes zit – De hond blaft – De jongen zit: welk dier of wie + doewoord