Taal – communicatie – luisteren

Basisblad bij taal
Communicatie luisteropdracht vertellen stel vragen
Woordenschat
woordsoort
maak zinnen
Begrijpend lezen
taal letters, beginrijm, eindrijm werkbladen groep 3, alfabet
Woorden en spelling

Luisteropdrachten

SO: taal zinsbegrip
niveau 3: Begrijpt vijfwoordzin.
niveau 4: Begrijpt zin met nu, eerst, dan, straks, daarna
niveau 7: Begrijpt zin met en, waarna, toen, nadat, voordat.

Je kunt de opdrachten als ‘begrijpend luisteren’ inzetten, maar je kunt de kaarten ook door je leerling laten lezen.

Mondelinge taal luisteren eerst ,dan, daarna