Taal

Basisblad bij taal
Communicatie luisteropdracht vertellen stel vragen
Woordenschat Basiswoordenschat denkrelatie, categoriseren, het hoort er wel of niet bij woorden omschrijven middel en doel, oorzaak en gevolg
woordsoort tegenstellingen, trappen van vergelijking, bijvoeglijk naamwoord lidwoord voornaamwoord voorzetsel werkwoord zelfstandig naamwoord
maak zinnen maak een zin samengestelde zin leestekens
Begrijpend lezen Zien en lezen Zoek op in tekst, open vragen
taal letters, beginrijm, eindrijm werkbladen groep 3, alfabet taal aanvankelijk lezen letters groep 2 taal letters, beginrijm, eindrijm werkbladen groep 3 het alfabet
Woorden en spelling mkm-woorden Woorden met een cluster Woorden met sch- schr- -ng-nk- ch-cht-gt Woorden met f-v- s-z- ei-ij en au(w)-ou(w) aai-oei-ooi eer-oor-eur eeuw-ieuw-uw samengestelde woorden eind -d en eind -t Woorden met be-ge-ver- -el-er-en -lijk-ig open en gesloten lettergreep