Taal – woordsoort

Bij woordsoort staan kaarten en werkbladen waarbij begrippen centraal staan zoals voorzetsels en bijvoeglijke naamwoorden.
We hebben de bladen naar woordsoort ingedeeld om de onderwerpen voor de begeleider vindbaar te houden. Het gaat er nu (nog) niet om taalkundig te ontleden.

  • Beeldvorming: Bladen met foto’s, woorden en zinnen voor woordbegrip en woordherkenning.
  • Doeblad: knip- en/of plakbladen
  • Lezen: Werkbladen waarin de woorden uit de beeldvorming terugkomen in leesoefeningen.
  • Opdrachtkaarten: Kaarten die je in spelvorm kunt gebruiken om het begrip te verduidelijken.
  • Toepassing: Werkbladen waar diverse taaloefeningen aan bod komen. Begrijpend lezen, zinsbouw, schrijfoefeningen.