Taal – woordsoort
Bij woordsoort staan kaarten en werkbladen waarbij het gebruik van voorzetsels en bijvoeglijke naamwoorden in een zin centraal staan. Of het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden ik, jij, wij in zinnen.
We hebben de bladen naar woordsoort ingedeeld om de onderwerpen voor de begeleider vindbaar te houden. Het gaat er nog nauwelijks om taalkundig te ontleden, meer om de communicatie.