Taal – communicatie – luisterenTaal - woordenschat
Luisteropdrachten

SO: taal zinsbegrip
niveau 3: Begrijpt vijfwoordzin.
niveau 4: Begrijpt zin met nu, eerst, dan, straks, daarna
niveau 7: Begrijpt zin met en, waarna, toen, nadat, voordat.

Je kunt de opdrachten als ‘begrijpend luisteren’ inzetten, maar je kunt de kaarten ook door je leerling laten lezen.

t – luister – pak of wijs aan – meervoudige opdracht

Mondelinge taal luisteren eerst ,dan, daarna