Taal


Taal - denkrelatie: Verhaal - categoriseren - anders - logisch taal denkrelatie verhaal Taal - denkrelatie - categoriseren: Wat hoort er bij? Taal - denkrelatie - anders: Wat hoort er niet bij? Wat is vreemd? Taal - denkrelatie - logisch: Wat is de goede volgorde? Causaal verband: middel-doel en oorzaak-gevolg