Schrijven – woord
Ons menu Schrijven > woorden bevat mkm-woorden, clusterwoorden, klankonzuivere woorden en lettergrepen.
In het schema hierboven kun je zoeken naar de betreffende klanken.

Kijk bij de basisbladen om een kaft voor een werkboekje te maken.

Deze bladen zijn goed te combineren met het menu taal > woorden.