Schrijven – letter & cijfer – hoofdletter
Schrijven hoofletters, werkbladen groep 4 basisschool speciaal onderwijsDeze werkbladen kun je inzetten om het gebruik van de hoofdletters in te oefenen. Het is dus van belang dat de kinderen eerst weten hoe de hoofdletter geschreven moet worden volgens de methode. Op ieder werkblad kan de leerkracht eerst de hoofdletter noteren als voorbeeld.
Tip: leg een voorbeeldkaart van de hoofdletters neer bij het kind tijdens het maken van de werkbladen.