Schrijven – letter & cijfer – blokletterStempel een letter of een woord

Op de schrijfbladen kun je letters stempelen of de blokletters schrijven. Op de bladen letter kun je ook de lusletter schrijven.

Voorbereiding op groep 3

Letter leren schrijven

Aanvullend materiaal

Trek de letter over

Onderstaande staat voor het gemak op alfabetische volgorde t.b.v. de vindbaarheid. Bepaal zelf in welke volgorde je de letters aanbiedt, bijvoorbeeld aansluitend bij de methode die je gebruikt, dat wisselt nogal eens: m r v s p of i u s r e uu (eerst alle letters zonder stok of lus). Tip: Snel aanbieden van (bijna alle) tweelettercombinaties kan problemen in de toekomst voorkomen, maar aansluiten bij de groep is ook belangrijk.

Werkbladen overschrijven blokletters