Schrijven
Met hulp van een ergotherapeut kun je bepalen of je de blokletters of de lusletters aanbiedt. In het menu schrijven vind je zowel bladen voor de lusletters als voor de blokletters.

Uit de reacties van onze leerlingen mogen we concluderen dat er een mooi geheel is ontstaan in dit menu. De kinderen waren erg trots op het eindresultaat van de werkbladen.

Het menu taal > woorden en schrijven > woorden zijn nauw met elkaar verbonden, doordat dezelfde woorden aan bod komen.