Rekenen – de klok en de tijd

De eerste knop is gericht op het aanleren en lezen van de analoge en digitale klok. Daarnaast is ingezet op tijdsduur. Bij de knop tijd<dag hebben de opdrachten betrekking op gebeurtenissen gedurende een dag. De knop tijd>dag gaat over gebeurtenissen die te maken hebben met dagen van de week, maand, seizoenen, meer gericht op de kalender. Het blijkt in de praktijk dat het inschatten van tijd of de tijd beleven iets heel anders is dan alleen maar klokkijken. Door opdrachtkaarten en werkbladen sta je bewust met de kinderen stil bij het begrip ´tijd´. ‘Alles over tijd’ kun je gebruiken als je leerling toe is aan een mix van allerlei vragen over de tijd.