Rekenen – de klok en de tijd

De eerste 2 knoppen zijn gericht op het aanleren en lezen van de analoge en digitale klok. Daarnaast is ingezet op tijdsduur. Bij de knop tijd<dag hebben de opdrachten betrekking op gebeurtenissen gedurende een dag (gericht op klokzaken). De knop tijd>dag gaat over gebeurtenissen die te maken hebben met dagen van de week,maand, seizoenen en zo meer (meer (gericht op kalender).  Het blijkt in de praktijk dat het inschatten van tijd of de tijd beleven iets heel anders is dan alleen maar klokkijken. Door opdrachtkaarten en werkbladen sta je bewust met de kinderen stil bij het begrip ´tijd´.