Rekenen – getal, aantal en getalrij

Een belangrijk onderdeel van het rekenen is de getalrij kunnen opzeggen (heen en terug) en de cijfers weten te plaatsen in deze rij. De getallenlijn geeft inzicht in de volgorde van de getallen. Er zijn veel spelletjes mogelijk met de getalrij. Schrijf de cijfers op blokken zodat je getallen kunt omdraaien of gebruik de cijferkaartjes van de site. De getallenlijn ziet er steeds anders uit. Hierdoor leren de kinderen toepassen in andere situaties. Ook het honderdveld komt aan bod. De getallenlijn komt nog eens terug bij de plus- en minsommen.