Rekenen – ruimte – bouwen

rekenen algemeen
Rekenen ruimte Rekenen ruimte vormen Rekenen ruimte bouwen met blokken Rekenen ruimte raster Rekenen ruimte plaatsbepaling
Rekenen getal aantal en getalrij
Rekenen plussommen, minsommen, splitssommen
Vermenigvuldigen, delen, breuken
de klok en de tijd
Geldrekenen
meten en wegen

Bouwen

Microsoft Word - rekenen-ruimte-blokkentot5-hoeveel

r – ruimte – blokken tot 5 – hoeveel?

Voor het nabouwen van een bouwwerk heb je al veel vaardigheden nodig. Denk aan voorstellingsvermogen, ruimtelijke oriëntatie, nauwkeurig kijken, herkennen van cijfers, tellen en zelfstandig werken. Een leuke opdracht om met dit onderdeel te starten, is het nabouwen van een bouwwerk van een ander.

Bouw het na: hier zijn fotokaarten en kaarten met 2d-weergave daarvan. Je kunt een bouwwerk vanaf de foto nabouwen, vanaf 2d of de foto en 2d bij elkaar zoeken.

De hoogtekaarten zijn erg geschikt om het zelfstandig werken te oefenen en als begeleider afstand te nemen. Tip: maak van deze kaarten een tweetal opdrachten. Knip de hoogte- en de aantalkaarten los en laat de goede kaart bij het bouwwerk zoeken of laat de kaarten vast zodat het kind het bouwwerk vooraf kan zien.

r - ruimte - bouw hoogtekaart - 3 naast elkaar

r – ruimte – bouw hoogtekaart – 3 naast elkaar


Bouwvoorbeelden bouwen met blokken rekenen downsyndroom ontwikkelingsachterstand inclusief onderwijs