Rekenen – algemeen – basisblad

rekenen algemeen Basisbladen bij rekenen Algemene rekenbegrippen
Rekenen ruimte
Rekenen getal aantal en getalrij
Rekenen plussommen, minsommen, splitssommen
Vermenigvuldigen, delen, breuken
de klok en de tijd
Geldrekenen
meten en wegen

Spelbord

Rekenmethode speciaal onderwijs

Voorblad voor een werkboekje

Dit is een pakketje met voorbladen voor werkboekjes. Je kunt ze gebruiken om rekenwerkboekjes te maken. Denk aan een algemeen rekenboek, klok- of geldboekje. Gebruik een boekje bij de weektaak waarin de bladen zitten die zelfstandig gemaakt kunnen worden.
Of druk een setje werkbladen af en geef het een voorblad met rekenen. Op deze manier laat je de klok/geld op verschillende momenten aan bod komen gedurende de week. Het werkboek met algemene rekenbladen vul je met wisselende rekenopdrachten.


Evenveel en eerlijk verdelen

Deze bladen zijn uitermate geschikt om handelend bezig te zijn met het begrip evenveel. 3 pennen is niet hetzelfde is als 3 boeken, maar het is wel evenveel. Belangrijk om te weten. Een leuke activiteit: Leg een aantal grondplaten achter elkaar en maak een trein ‘evenveel’.

Rekenmethode speciaal onderwijs


Plaatsbepaling

Een voorwaarde om te kunnen rekenen is richting en plaatsbepaling in de ruimte. Het is belangrijk om te weten hoe je zelf deelneemt aan de ruimte. Kruip onder een stoel, ga op tafel staan en verzin maar door.

Rekenmethode speciaal onderwijs


Grondplaat met raster

Het is leuk om op tafel met deze grondplaten aan de slag te gaan. Vooraf kun je een ‘grondplaat’ maken op de vloer, met krijt, hoepels of andere vormen. Loop en spring in de vakken. Geef opdrachten om ergens te gaan staan.

Rekenmethode speciaal onderwijs