Nieuw in september 2020

Kalender van september en oktober 2020

 

De herfstbestanden staan klaar bij de menuknop Thema.

Aangepast naar 2020: herfst - kalender en het weer 2020 9p. - gr. 6/7 en VSO.

Nieuwsbegrip – Kinderboekenweek

De tekst van Nieuwsbegrip gaat over de Kinderboekenweek met het thema ‘En toen….’

Een aansluitende zelfstandig te maken opdracht kan zijn: lees een (prenten)boek met een thema uit het verleden: ridders en jonkvrouwen op kastelen, prehistorie, …. Gewoon om het leesplezier te promoten.

Een schrijfdocument van de site over opa en oma van vroeger: w - vroeger en nu - opa en oma - schrijf over.

Interview een ouder iemand. Praat over vroeger. In dit document staat het maken van een tijdbalk.Neem foto’s mee van jezelf en plaats deze op een lijn. Hoe? Neem als basis blad 2 van dit document: w - mens - relatie - familie - interview & maak een tijdbalk. Pas de jaartallen aan. Dus begin niet bij 1940 maar pas dit aan door te starten bij het geboortejaar van het kind. Het volgende streepje is 1 jaar verder. Zo passen de foto’s mooi op de lijn. Een opdracht waar de kinderen van smullen weet ik uit ervaring.


Woorden en spelling

De v is stemhebbend. Voel je stembanden trillen. De f is stemloos. Je kunt de woorden overdreven uitspreken, laten voelen en de gebaren van de v en de f erbij maken.

Woorden met f en v door elkaar: t - spelling - fl-vr- cluster 19p

Hetzelfde geldt voor s (stemloos) en z (stemhebbend): t - spelling - sp-zw - cluster - 19p .

Woorden met eer, eur, oor en uur erin, soms met twee lettergrepen: t - spelling - eer eur oor uur 22p..

En er zijn vele clusterwoorden die met met de letter s beginnen:  t - spelling - st- sl en mix st sl sn sp


Rekenen getal aantal en getalrij

Toevoeging van het spel ‘dobbel een kolom vol’ in dit document. Maak kennis met een staafdiagram. Gooi met de dobbelsteen. Vergelijk het aantal stippen met het aantal op je papier r - aantal & structuur tot 6 - 1 dobbelsteen - 16p.. Probeer in één oogopslag te zien hoeveel je hebt gegooid.

Deze was er al voor de getallen tot 30 en tot 100. We dachten dat een mooie tussenvorm de getallen tot 50 zijn: r - schrijf het getal bij het geschreven woord tot 50 - 5p.