Nieuw in oktober 2020

Kalender van oktober en november 2020

De herfstbestanden staan klaar bij de menuknop Thema.

Aangepast naar 2020: herfst - kalender en het weer 2020 9p. - gr. 6/7 en VSO.

Nieuwsbegrip – auto van hergebruikt materiaal

Wat een prachtig idee van studenten van de TU in Eindhoven. Een auto gemaakt van hergebruikte materialen. Dus afval verwerkt tot nieuwe auto. Een document over afval hebben we op de site:  w - afval - glas, gft, papier en karton - toepassing. Een document over stroom/elektriciteit ook  w - wonen - elektriciteit in huis.  Maar dat is in huis en niet van een auto helaas. Wat een leuke bijpassende opdracht kan zijn is het knutselen met afval. Om zo ook tot een mooi kunstwerk te komen. Misschien lukt het de leerlingen wel om zelf een auto te maken.


Rekenen getal aantal en getalrij

Zet een aantal willekeurige getallen op volgorde. Dit is voor sommige van onze leerlingen een erg lastige oefening. Vooral de vraag: wat moet ik doen?

Oud bestand, nieuw jasje, lay-out wat rustiger, enkele bladen erbij, soms wat andere getallen voor de leerlingen die deze bladen al vaak gemaakt hebben: r - getalrij tot 20 - schrijf op volgorde 13p.

 

Woorden en spelling

Woorden met twee lettergrepen die eindigen op -ig. We hebben hier woorden gekozen die geen andere spellingproblemen hebben: twintig, vijftig, aardig, deftig, driftig, slordig: t - spelling -ig - 2 lettergrepen - 13p. .

Een wat makkelijker spellingdocument, update met woorden van één lettergreep uur eer oor en eur t - spelling - eer eur oor uur 56p.

Geldrekenen

Op verzoek van een klant gemaakt. De munten zijn ook erg leuk om het optellen van de tientallen en later de vijftallen te oefenen. Misschien een optie om de geldbestanden en de plussommen met optellen van de tientallen door elkaar aan te bieden.

Er staat één opdracht per pagina in het eerste bestand. In het tweede bestand wisselen de opdrachten elkaar sterker af.

Je hoeft misschien ook niet alle bladen in te zetten. Observeer wat je leerling kan. Beheerst hij het? Dan hoef je niet de hele map door te werken en alleen bij dit onderwerp te blijven.

Omdat onze leerlingen lang met iets oefenen, maken we vaak veel bladen, zodat iemand niet steeds hetzelfde blad hoeft te maken. Risico is dat alle bladen in een map worden gestopt (dan kantie lekker door). Ons idee is dat je bewust kiest wat wel en wat niet.