Nieuw in oktober 2019

Kalender van oktober 2019

Communicatie

Vertel wat je in de herfstvakantie hebt gedaan: t/r - vertelblad weekend of vakantie

Tip Nieuwsbegrip – Zet je licht aan!

Het is herfst en de dagen worden korter. Wanneer je op de fiets bent, moet je goed zichtbaar zijn. Draag opvallende kleding en rijdt met je licht aan. Op je fiets zijn meer reflecterende onderdelen. Gebruik onderstaand document en laat je leerling bedenken waar zich reflectoren bevinden: w - verkeer - fietsonderdelen - beeldvorming

niveau AA-Alfa gaat in op vragen stellen. Wie, wat waar, waarom, wanneer, welke of hoe.

Gebruik het algemene document t - communicatie - vraag en antwoordstrook om vraag en antwoord te noteren. Op een later tijdstip kunnen vraag en antwoord bij elkaar gezocht worden als zelfstandige verwerking.

Wanneer je dit een interessant onderwerp vindt dat dichtbij je leerlingen staat, zou je kunnen overwegen om het woord licht centraal te stellen. Met daaraan gekoppeld meer -cht woorden. Lijkt misschien wat ver gezocht maar aan de andere kant is het weer een insteek om bepaalde lesstof voorbij te laten komen.

Dit onderwerp is zo belangrijk dat je er ook een mindmap/muurkrant/presentatie aan kunt vastknopen. Het gaat tenslotte om veiligheid en dat is voor iedereen belangrijk.


Seizoenen lente zomer herfst of winter
Het is volop herfst! Kijk bij thema herfst en feestdagen.

Deze is vrij nieuw of vernieuwd: herfst - begrijpend lezen - gr 4/5


Woorden en spelling

We werken verder aan het spellingpakket. Na de mkm-woorden met a, e, i, o en u zijn nu de aa, ee en oo gedaan. De bestanden ‘schrijf de woorden over’ in het menu schrijven gaan hierdoor langzamerhand verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt bij schrijven een mix van mkm-woorden oplopend in moeilijkheid.


rekenen algemeen

We hebben een paar bladen ‘groepjes maken’ erbij gemaakt. Maak nu ook groepjes van 4 en 5: r - maak groepjes van 2, 3, 4 of 5