Nieuw in oktober 2018

Kalender van de maand oktober 2018


Tip bij Nieuwsbegrip

Zomer- en wintertijd

Na het lezen van de tekst en het kijken van het filmpje kun je een blad dubbelvouwen. Links zomertijd en rechts wintertijd. Alles wat in de tekst over zomertijd gemeld wordt, schrijf je links.Alles over wintertijd rechts.

Wanneer dit nog te moeilijk is, kun je met 2 kleuren aangeven wat er bij zomer- en wat bij wintertijd hoort. Op deze manier heeft je leerling een mooi overzicht.

Is schrijven nog lastig?

Neem dan beeldvorming zomer en winter.

Vouw een blad dubbel en laat ook hier foto’s sorteren op zomer en winter. Natuurlijk kun je ook inzetten op de kok verzetten.

 


Bij begrijpend lezen ‘Wat zie je’ zoek de zin bij de foto, of zoek verhaal bij  de foto gaan we bestanden meer indelen naar mkm- woorden, cluster-woorden en langere woorden. We hadden het thematisch opgebouwd (dieren, spelen), maar al werkend met de kinderen blijkt dat sommigen baat blijven hebben bij de mkm-varianten om een woord of zin te kunnen begrijpen. De thema’s gaan dus door elkaar, de woordmoeilijkheid wordt de nieuwe basis. Al getest in de praktijk, enthousiaste reacties van zowel leerkracht als leerling.

Nieuw is:  t - begr. lezen - mkm - zoek de foto bij de zin


 

Taal - denkrelatie: Verhaal - categoriseren - anders - logisch

2 bovenbouwdocumenten met het thema beroepen en winkels. Je kunt het zowel inzetten bij de zaakvakken als het thema aan bod komt, maar ook als ‘blokboek taal’. De bladen lopen op in moeilijkheid. Kies wat net passend is voor je leerling.


De moeilijke minsommen tot 20: eerst terug naar de 10 en dan de rest er nog af.

r - min tot 20 over tiental


Voor het meten van gewicht hadden we nog geen document. Een klant vroeg opdrachtkaarten wegen waarmee leerlingen handelend bezig kunnen zijn, als voorbereiding op recepten en koken. We hebben gekozen voor rijst. Hopelijk een goede keuze en valt het niet allemaal op de grond. De vraag was tevens aanleiding om de knoppen meten en wegen iets anders in te delen. Het begint nu met een basisknop voor begrippen als groot/klein, vol/leeg en koud/warm. Voor de andere knoppen moeten we nog even zoeken wat praktisch is.

r - gewicht - met opdrachtkaarten rijst vullen

Het document met lengte hebben we ook onderhanden genomen. Stond al twee weken op de site en liniaal had ik als lineaal geschreven, excuus. Hier de aangepaste versie.

r - lengte - liniaal - rolmaat - met opdrachtkaarten

wereldwijs_20_1

Onderstaand is een eerste opzet om een algemeen format bij wereldoriëntatie te maken. Dit naar aanleiding van een opmerking van een klant: Basisscholen willen de leerlingen deels laten meedoen met de instructie en momenteel zijn er vaak samengevoegde vakken. Verzoek was om een format te maken die scholen kunnen gebruiken om een thema volgens een vaste structuur te laten verwerken. Onze bedoeling is dit een groeidocument te laten zijn waarin meerdere thema’s aan bod komen.

w - algemeen - format voor verslag over een land, een dier