Nieuw in november 2021

Kalender van november en december

 

Herfst

Zet op volgorde van klein naar groot, losse kaarten en knip- en plakbladen: herfst rekenen - gr 3 - 5p.

In dit document vind je nu een aantal kleuropdrachten met een paraplu en kaarten en de schaduwen ervan, bijvoorbeeld om lotto of memory mee te doen herfst - rekenen - gr 2 - 14p..

 

Sinterklaas

De sintbestanden zijn er weer. Kijk bij menuknop Thema – herfst – Sinterklaas

Nieuw: pagina 4: Sint - teken, spel, knutsel en bak 16p.

 

Nieuwsbegrip – boogbrug bij Vianen

Het nieuwe onderwerp van Nieuwsbegrip is deze week de boogbrug bij Vianen.

Je kunt een link leggen naar het samengestelde woord boog-brug. Welke bruggen ken je nog meer? Een fietsbrug, treinbrug, hefbrug, natuurbrug…

Je kunt ook woorden nemen met de br- als brug, brood, breed… Blad 7 -11 t – woorden lezen – bl- br- en dr- 21p. of t – spelling – br- 20p. Het 1e document is zonder schrijven en het 2e document met.

Dan staan daar ook nog woorden als – te koop aangeboden, geen koper, gesloopt. Woorden die je op kunt zoeken op internet en waar je een omschrijving bij kunt maken of een plaatje.

Of neem de getallen uit de tekst: 2 nieuwe bruggen in gebruik, in 1936 gemaakt, 17 jaar niet gebruikt. Ga op zoek naar de cijfers in de tekst en vul in wat erbij hoort.

Vragen over de brug kun je samen doen of als het kan zelfstandig laten maken:

Begrijpend lezen

Werkbladen begrijpend lezen speciaal onderwijsAanvulling van een bestaand document met de 4 laatste pagina’s: verhaal van 3 regels en 3 aankruisantwoorden. Begrijpend lezen is vaak zo lastig voor onze kinderen. Het terugzoeken in een tekst of terugzien op een afbeelding is toch wel een ‘dingetje’.

t - begr. lezen - 3 vragen over verhaal van 3 regels - thema's: spelen & vakantie - kruis aan - 12p.

 

Rekenen getal aantal en getalrij

Hogere getallen op de getallenlijn. Op verzoek van een klant gemaakt. Sommige leerlingen vinden het erg leuk om met grote getallen te werken. In het document vind je getallijnen, aantallen en de notatie van getallen.  We meenden er een enkele kolom in te ‘mogen’ stoppen.

woordsoort

Het is een lieve hond. Lieve zegt iets over de hond. Rood iets over een autootje. Een eerste kennismaking met de term bijvoeglijk naamwoord.

t - woordsoort - wat is een bijvoeglijk naamwoord? - 6p.

de klok en de tijd

Hoe laat is het over een half uur, met de wijzerklok en de digitale klok.


In ontwikkeling

We zijn bezig met een document spelling waarbij de c als een k klinkt, bijvoorbeeld cavia.

En na Sinterklaas kun je weer onze kerstbestanden verwachten.