Nieuw in november 2019

Kalender van november 2019

Tip Nieuwsbegrip – overstromingen in Venetië

Nieuwsbegrip gaat in op het samenvatten van de tekst. Haal het belangrijkste uit de tekst. Voordat je met het beantwoorden van de vragen begint, kun je drie dingen kunnen bij een alinea. Gebruik hiervoor blad 9 van w - basisblad - kenmerk - schrijf, teken en verzin dingen bij je onderwerp . Overleg samen welke drie dat zijn. Je kunt niet alles opschrijven, je moet kiezen. Het maken van een mindmap t - denkrelatie - verhaal - maak een mindmap kan helpen met het noteren van belangrijke dingen. Ook al kan de leerling deze opdrachten niet zelfstandig maken, je kunt het wel tijdens begeleiding aanbieden. Het helpt om de tekst overzichtelijk te maken en beter te begrijpen.

Op YouTube staan verschillende filmpjes over de waterstand op dit moment in Venetië. Zoek zelf een geschikt filmpje waar je leerling een keer naar kan kijken na het lezen van de tekst. Of laat het Jeugdjournaal nog een keer zien.


Seizoenen lente zomer herfst of winter

Sint - r - gr2 19p is vernieuwd. Hoewel je vaak nog geen werkboekje in groep 2 hebt, kun je misschien een werkblad gebruiken als aanvulling op handelende activiteiten.

Ook groep 3 heeft een aantal wijzigingen Sint - r - gr3 - 18p.


s - schrijf mkm-woorden over

Woorden en spelling

Na lang en rijp beraad, oké, en een verzoekje door één van onze klanten toch besloten om deze te maken, ondanks verschillen in uitspraak van de ‘uu’ in ‘fuut’ en in ‘muur’:

   

We werken verder aan het spellingpakket met de klanken die uit twee letters bestaan. De bestanden ‘schrijf de woorden over’ in het menu schrijven verdwijnen hierdoor langzamerhand Daarvoor in de plaats komt bij schrijven een mix van mkm-woorden oplopend in moeilijkheid. Zie het bestand hierboven.

Lees woorden met een cluster erin: Samenvoeging van documenten en aanvulling met woorden. Ook kun je een mix van de woorden vinden in een knip-en plakopdracht en met ‘van pijl tot punt’-kaarten.