Nieuw in mei 2021

 Kalender van mei 2021

Nieuwsbegrip – Songfestival

Het is bijna zover. Op 22 mei is het Songfestival in Rotterdam.

Een songfestival is een wedstrijd tussen verschillende landen die een liedje en een show opvoeren.

Er worden veel getallen genoemd in de tekst van nieuwsbegrip, vooral data en jaartallen. Misschien zijn dit aanknopingspunten om aan te sluiten bij het onderwerp.

w – mens – zintuigen – toepassing is een document dat gaat over onze zintuigen. Dat past bij deze aflevering.

Verder kun je belangrijke woorden opschrijven en samen omschrijven. Knip deze los van elkaar en je leerling kan de setjes later zelfstandig bij elkaar zoeken.

Ook zijn er afleveringen van schooltv die gaan over het Songfestival van 2021. Sluit dus perfect aan.

Rekenen plussommen, minsommen, splitssommen

Minsommen tot 100: van 80 – 9, 87 – 6 tot 94 -21 en 83 – 71. Als je deze sommen kunt is dat de complimenten waard. Wij gaan ons bezinnen op de minsommen tot 100 met overschrijding van het tiental: 72 – 24.

Woorden en spelling

Leer bij spelling van het begin af aan dat je de /e/ als e schrijft (uitzondering is ‘een’). Woorden als je, de, we en ze komen immers al snel aan bod. Veel woorden met een doffe of stomme e worden daardoor minder een probleem bij het spellen.

Je vindt een startdocument met je-tje-pje onder ‘doffe of stomme e’.

Dit is het vervolg daarop: t - verkleinwoord -(d)je -tje -pje -etje - 32p.