Nieuw in maart 2019

Kalender van maart 2019


Tip Nieuwsbegrip – 100 jaar luchtvaart in Nederland

Wil je inzetten op het begrip vervoer, dan kun je (pagina’s van) onderstaande documenten gebruiken.

Het gaat ook over het milieu.

Gebruik dan volgend document om ‘zorgen voor een goed milieu’ centraal stellen:

Natuurlijk kun je ook woorden uit de tekst nemen om na te schrijven en te tekenen.

Op dinsdag verschijnt er op de website van Kentalis  Kentalis weerwoord woorden en plaatjes om de betekenis van woorden uit te leggen zodat kinderen de tekst beter kunnen volgen.

Dit is een mooie combinatie.


Lente

Thema natuur seizoenen winter

Kijk voor de lente bij Thema > actueel. Daar vind je ook bestanden over Pasen.

In de lente worden veel dieren geboren. Welke moeder hoort bij welk kind? lente - woordenschat - bloemen en jonge dieren

Combinatie van taaloefeningen en begrijpend lezen. Ongeveer passend in groep 4: lente - taal en begrijpend lezen gr4

 

Woorden en spelling

Aanpassing en aanvulling bij au en ou. Woorden met een cluster  t - woord - au ou met cluster - spelling .

aanvulling met spelling – zo ongeveer voor eind groep 5 – bij woorden met 2 of meer lettergrepen: t - woord - au ou ≥ 2 lettergrepen.

Rekenen getal aantal en getalrij

Aanvulling in het document r - aantal tot 20 - in structuur . Gebruik alleen de kaarten en werkbladen die je nodig hebt en waar je leerling net aan toe is. Of, als je het als zelfstandig werk gebruikt: kies één of enkele bladen voor in de weektaak / in de werkmap / in de laatjes. Kies dan bladen waarvan je weet dat je leerling het succesvol kan maken.