Nieuw in maart 2019

Kalender van maart 2019


Tip Nieuwsbegrip – Cycloon Idai

De tekst gaat over de cycloon Idai en de daarbij horende overstroming en hulp geven aan de slachtoffers.

De woorden die je bespreekt kun je later weer gebruiken voor de samenvatting. Dit is de opdracht die hoort bij de tekst.

Verder kun je ook insteken op hulp bieden en acties houden om geld in te zamelen:


Lente

Thema natuur seizoenen winter

Kijk voor de lente bij Thema > actueel. Daar vind je ook bestanden over Pasen.

In de lente worden veel dieren geboren. Welke moeder hoort bij welk kind? lente - woordenschat - bloemen en jonge dieren

Combinatie van taaloefeningen en begrijpend lezen. Ongeveer passend in groep 4: lente - taal en begrijpend lezen gr4

 

Woorden en spelling

Aanpassing en aanvulling bij au en ou. Woorden met een cluster  t - woord - au ou met cluster - spelling .

aanvulling met spelling – zo ongeveer voor eind groep 5 – bij woorden met 2 of meer lettergrepen: t - woord - au ou ≥ 2 lettergrepen.

Rekenen getal aantal en getalrij

Aanvulling in het document r - aantal tot 20 - in structuur . Gebruik alleen de kaarten en werkbladen die je nodig hebt en waar je leerling net aan toe is. Of, als je het als zelfstandig werk gebruikt: kies één of enkele bladen voor in de weektaak / in de werkmap / in de laatjes. Kies dan bladen waarvan je weet dat je leerling het succesvol kan maken.