Nieuw in maart 2024

Kalender maart en april 2024

Voor het zelfstandig werken vind je knijpkaarten tot het aantal 8 in het thema van de lente. Eén van onze leerlingen heeft zijn goedkeuring al gegeven.


Nieuwsbegrip – Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart is een beroemde componist.
Een papiertje met zijn handtekening wordt geveild en zou wel eens veel geld op kunnen leveren.

Mozart schreef al muziek toen hij 5 jaar oud was. Hij is een echt ‘wonderkind’.
Wat is een componist? Leuk om zelf op te zoeken op internet.
Gebruik daarvoor blad 5 van V&A dat dinsdag op de site verschijnt.
Kun je ook muziek van hem vinden? Wat vind je hiervan?

Een papiertje met een handtekening: papiertje dus een verkleinwoord.
Wil je werkbladen aanbieden met verkleinwoorden?
Gebruik dan t – spelling verkleinwoord -je -tje -pje – tasje boekje stoeltje muurtje boompje armpje – 35p. . Het document bestaat uit 35 pagina’s dus bekijk welke bladen je afdrukt voor je leerling.

Of ga je met een handtekening aan de slag? Leuk om het samengesteld woord letterlijk te nemen dus een tekening van je hand. Om daarna een overstap te maken naar de betekenis van handtekening. Zoek er enkele op en bedenk een handtekening voor je leerling.  Zeker in de bovenbouw of op het VO is dit een leuke opdracht. Vanaf 14 jaar heb je immers een ID nodig en daar moet je een handtekening plaatsen.

Dit papiertje van Mozart wordt geveild. Wat is veilen? En er bestaat ook een vijl. Woorden met ei en ij: t – spelling – ij- ei – dijk lijm zeil geit en wij wei– 19p.  In dit document heb je sorteeropdrachten met ei en ij. Vanaf blad 15 krijg je woorden als mij en mei, wij en wei, peil en pijl.

Je kunt ook insteken op veiling. Misschien woon je in de buurt van een groenten- en fruit veiling of bloemenveiling. Dan kun je het woord hieraan koppelen. Geen veiling in de buurt? Dan kun je op internet afbeeldingen vinden om zo tot een betere beeldvorming te komen.

Het brengt veel geld op. Wat vind jij veel geld? Hoe duur is een bepaald voorwerp dat je graag wilt hebben? Wil je hiervoor bepaalde opdrachtkaarten, kijk dan bij r – algemeen toepasbaar – geld – kaarten met bedragen, opdrachtkaarten & bordspel dobbelknobbel – 43p. of r – algemeen toepasbaar – geldkaarten – prijskaarten van producten – 31p .

Dan heb je ook nog het woord ‘wonderkind’. Dat is een kind dat op zeer jonge leeftijd uitblinkt op het gebied van wetenschap, kunt of sport. Waar zou jij graag een wonderkind in zijn? In sport of liever met het bespelen van een instrument? Of zou je graag iets willen betekenen in ruimtevaart of biologie? Te moeilijk om het op te schrijven? Maak er een tekening van.

Natuurlijk vind je hier V&A, verwijswoorden, taalpuzzels en opzoekblad internet met 6 woorden:

Verzameld werk:


Woordenschat

Je vindt hier een leesdocument met 12 dieren. Het zijn allemaal mkm-woorden. Bij één van onze leerlingen staat elke week een letter of lettercombinatie centraal. Deze week staan dieren centraal met eerder geleerde letters. Volgende week staat weer een lettercombinatie gepland. Het is leuk voor de afwisseling, maar de werkstructuur blijft hetzelfde. Wel kun je een oefening toevoegen met: is het een dier of geen dier? Je neemt dan woorden uit andere documenten erbij.

Verder in het document vind je de toevoeging met  ‘de’ en ‘het’. Veel plezier met het document:

Werkbladen speciaal onderwijs groep 3


We hebben een eenvoudig bordspel toegevoegd aan onze bordspelletjes. ‘Blijf spelen’.  Het kan een eerste kennismaking zijn met een spel omdat het een klein parcours is, maar je kunt ook blijven spelen tot je opdrachtkaarten op zijn.

 


Begrijpend lezen - groep 3 - speciaal onderwijs SO VSOBegrijpend lezen Zien en lezen

Voor wie toe is aan het lezen van korte zinnen met woorden als: maait – schoen – krant – bank is er dit opgefriste en aangevulde document:

Woorden en spelling

Vindt je leerling het leuk om te schrijven of om te knippen en te plakken en kan hij of zij zelfstandig aan de slag? Dan is dit een leuk document:


We gaan de menuknoppen ‘wereldwijs’ en ‘thema’ bundelen, omdat er veel overeenkomsten tussen deze pagina’s zijn. Dit is een behoorlijke achtergrondklus, maar het vordert gestaag.
Het is voor ons belangrijk dat je bestanden kunt vinden op thema, omdat er vaak een onderwerp centraal staat in de begeleiding of in de groep.