Nieuw in maart 2021

Kalender van april 2021

 

Lente

Werkbladen lente speciaal onderwijs regulier basisonderwijs kinderen ontwikkelingsachterstand

lente - hoort het er bij of niet? - 15p.

Aangepast naar het nieuwe jaar: lente - tijd en temperatuur gr 6/7 en/of VSO 9p.

Nieuwsbegrip – Ever Given

De Ever Given is los! Er kan weer gevaren worden op het Suezkanaal in Egypte.

Je kunt met de atlas aan de slag. Zoek het Suezkanaal op. Vouw bootjes en maak het Suezkanaal na. Het grote schip ligt dwars en de andere schepen liggen in een file klaar om door te kunnen varen.

Of neem een vrachtschip als uitgangspunt: w – canon44 – vanaf 1880 – de haven van Rotterdam – wat vervoert een vrachtschip – doeblad

 

Ook dit document kun je inzetten:  w - transport - verschil vervoer mensen en transport goederen - 8p.

 

Met dit document w – internet – kaart – zoek een filmpje – schooltv kun je een filmpje opzoeken over de haven van Rotterdam. De schepen die nu in file liggen in het Suezkanaal komen straks aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het erg druk.

de klok en de tijd

Aanvulling in r - tijdsduur klok - uur en half uur - van pijl tot stip, stroken en opdrachtkaarten -13p.. Naast tijdstroken nu ook ronde vormen om tijdsduur weer te geven. Gemaakt op verzoek. Ook de opdrachtkaarten doorlopen en waar nodig wat aangepast. Het documenten met de kwartieren volgt binnenkort.

Woorden en spelling

Deze maand kijken we veel spellingdocumenten nog eens door.  Dit keer woorden met ng en nk.

 

Verkleinwoorden opnieuw bekeken en waar nodig veranderd en aangevuld: t - verkleinwoord -je -tje -pje 35p.

  

Woorden van één lettergreep met aai, met oei en met ooi en een mix daarvan: t - spelling - aai-oei-ooi 64p. .

Spelling woorden met aai oei en ooi eind groep 3 begin groep 4 werkbladen speciaal onderwijs Spelling woorden met aai oei en ooi eind groep 3 begin groep 4 werkbladen speciaal onderwijs