Nieuw in juni 2020

Woordenschat

Aanvulling met 8 pagina’s spreekwoorden en gezegden, er komen veel appels in voor: t - woordenschat - spreekwoorden en gezegden 18p..
We hopen dat dit een mooie aanvulling is op vorige maand.

We zien dat sommige leerlingen niets ‘hebben’ met een gezegde of spreekwoord, maar dat anderen het juist heel interessant vinden.


de klok en de tijd

Het inschatten van het besef van tijd bij je leerling. Een mooi  terrein en anders dan kijken op de klok waar de wijzer staat. Dit is een document met opdrachtkaarten. Je kunt ze bij een spelbord leggen. Het laat je misschien zien waar je leerling al een beetje besef heeft en waar nog een stuk ontwikkeling nodig is.

r - allerlei vragen over de tijd - gr5 - opdrachtkaarten 10p.

Woorden en spelling