Nieuw in januari 2022

Kalender januari

Winterbestanden

De winterbestanden kun je vinden bij thema > winter.

Nieuwsbegrip – protest in Groningen

In Groningen is er een protest met fakkels geweest. De tocht was tegen de gaswinning omdat mensen er last van hebben.

Documenten van de site die je in kunt zetten zijn: w – canon46 – energie – hoe kun je elektriciteit maken – knip&plak – 2p. met eventueel het canonfilmpje  https://www.canonvannederland.nl/nl/kolenengas en w – wonen in huis – meters voor gas-stroom-water – 7p.

Daarnaast kun je belangrijke woorden opschrijven,  zodat de tekst als een samenvatting verteld kan worden. Schrijf het eventueel over en zoek woorden op de computer op. Gebruik hiervoor blad 3 (6 woorden en vakken om tekening te maken of afbeelding op te plakken) of blad 5 t/m 7 (zelf omschrijving maken):  w - basisblad - kenmerk - schrijf, teken en verzin dingen bij je onderwerp - 11p.

Natuurlijk zorgen wij ook bij dit onderwerp voor het vraag- en antwoordblad en een opdrachtblad met verwijswoorden:  Nieuwsbegrip - fakkelprotest in Groningen

Weer enkele suggesties om bij het niveau van verschillende kinderen aan te sluiten.

Woordenschat

Pagina 9 van dit document is nieuw. Het bestand is bedoeld als mengelmoesje taal woordenschat. Een keer niet 1 thema, maar elke keer een ander, voor wie het aankan: t - taalboek - gr4 - mix van oefeningen - 9p.

 

Begrijpend lezen

Korte tekst met enkele korte vragen erover. Zoek terug in de tekst.

woordsoort

Naast, in, op, onder, bij, woorden die aangeven waar je iets kunt zoeken: voorzetsel van plaats. Er zijn meer soorten voorzetsel, maar we dachten er goed aan te doen hiermee te starten.


Woorden en spelling

Menuknop aangepast naar spelling +, om deze ook vindbaar te maken: Woorden met apostrof s en de plaats van de hoofdletter:

’s Morgens, ’s Winters

 

 

Spel woorden die op -lijk eindigen, met twee of met drie lettergrepen. Een document voor als je al wat verder bent met spelling.

Tip: Leer in eerste instantie aan dat de doffe /e/ geschreven wordt als -e-. Met vele woorden kun je dan al vooruit. Later leer je dat de doffe /e/ hier geschreven wordt als ij in lijk.

De klanken en de letters die daarbij horen:  ij – oe – ie – ui – eu …. We zien soms leerlingen die /o/ en /e/ apart blijven zeggen. Dat afleren en naar de klank /oe/ brengen is een langdurig proces. Leer deze klanken en letters vroeg aan in het lees- en schrijfproces.

Plannen voor januari

Spelling van woorden met een c die als k klinkt.

Woordenschat gevoelens, midden- en bovenbouw