Nieuw in januari 2021

Kalender van januari 2021

Winterseizoen

  

Nieuwsbegrip – tuinvogeltelling

Je kunt weer aan de slag met de tuinvogeltelling. Door vogels te tellen, weten we welke vogels in de tuinen leven en hoe deze het beste beschermd kunnen worden.

Op de site staan enkele werkbladen waarbij het kind moet turven. Natuurlijk is dat niet gekoppeld aan vogels in de tuin, maar je zou het wel kunnen gebruiken om uit te leggen wat turven inhoudt. In document r - maak groepjes / aantal in kolomdiagram - gr 2/3 blad 10 t/m 13 kun je afstrepen en in een stafdiagram verwerken. Natuurlijk kun je hier mee starten en ook omzetten in het principe van 5 streepjes zetten. Eventueel kun je een kijkje nemen op de site van de vogelbescherming: tuinvogeltelling. Hier staat meer over de geplande activiteit. Wie weet wil je wel meedoen met de vogeltelling. Een leuke activiteit in deze coronatijd.

Voor wie van tekenen houdt: w - natuur - dier - teken vogels, bijvoorbeeld als huiswerkopdracht.

En voor wie wat meer wil weten over de merel: w - dier - merel - toepassing.

rekenen algemeen

Tot de 20: Begrippen meer en minder, groter en kleiner bij getallen en aantallen.
Of deel in: 3 past in het vak tussen 1 en 5. r - rekenbegrip tot 20 - meer (dan) en minder (dan) - 15p.

   

Geldrekenen

Hier zijn we best trots op. Vooral te weten dat mijn harde schijf was gecrasht, ik een ruime maand heb moeten wachten tot ik dit bestand , dat bijna af was, herkreeg. Met dank aan het bedrijf dat de expertise heeft om al mijn bestanden en foto’s vanaf 2005 te herstellen (ja, ook van mijn kinderen): Een nieuw geldbestand met de notatie van het euroteken en het bedrag achter de komma: € 0,60:

Daardoor komen we pagina’s tegen die we beter in andere bestanden vinden thuishoren:

3 pagina’s hebben we daarom in dit document opgenomen: r - tot 5 euro - per blad 22p (pagina 16, 21 en 22).

  

Nieuw zijn bordspel dobbelknobbel tot € 1,00 (pagina 41) en tot € 10,00 (pagina 42). Deze spellen zijn het meest zinvol als je de bedragen met echt geld laat maken.

  

Woorden en spelling

Lastige clusterwoorden die je overdreven kunt uitspreken. Anders zou je zo maar eens keruk of meluk kunnen horen.

De doffe /e/ of de stomme /e/ komt vaak voor. Je hebt hem al geleerd bij ‘de’, kistje, boeken, etc. De meest waarschijnlijke spelling is ‘e’. Maak je leerling hier vertrouwd mee, dat kan eigenlijk al vroeg in het lees- en spellingproces.