Nieuw in februari

Kalender


Tip Nieuwsbegrip – Carnaval

Nieuwsbegrip gaat deze keer over Carnaval. Wat is Carnaval en waar komt het vandaan? Zijn de opdrachten te moeilijk voor je leerling, kijk dan bij de bestanden Carnaval op de site.

Tip: Kentalis weerwoord online

Op deze site vind je iedere week woorden die uit de tekst van Nieuwsbegrip. Neem dit vooraf door met je leerling. Je leerling zal de tekst beter begrijpen. Een mooie combinatie met de werkbladen van Opjeeigenwijze om leerlingen mee te laten draaien met het programma van de klas. En om alle kinderen meer ‘wereldwijs’ te maken.


Thema natuur seizoenen winter Er groeit en bloeit al zoveel. De lente komt eraan. De zon en de temperatuur zijn ernaar. We zijn maar vast begonnen met het plaatsen van de lentebestanden. Dan kan de sneeuwpop er binnenkort af. We zijn bezig met het testen van illustraties om in te kleuren. Het is lastig om ‘binnen de lijntjes’ te blijven. We zijn aan het kijken of je met dikkere lijnen in een illustratie ook een andere manier van werken krijgt. De illustraties worden klein. Je hebt dan niet zo’n groot vel waar je met je potloden een onmogelijke opgave krijgt.

Deze is voor (ongeveer) groep 3 met 8 ‘moeilijke’ lentewoorden lente - begrijp wat je leest - 8 lentewoorden + mkm-woorden.


Communicatie

t - communicatie - vraag en antwoordstrook


Woordenschat

t - woordenschat - synoniem - met mkm-woorden is een uitdaging voor ons. We begeleiden een jongen in groep 7 die mkm-woorden kan lezen. We willen met synoniemen aan de slag gaan. Een werkblad synoniemen is (meestal?) niet iets waar je in groep 3 mee aan de slag gaat, maar wat als je leerling al in een hogere groep zit? Dan is het toch wel leuk als je iets kunt aanbieden als zelfstandig werk. Mondeling praat je over woorden met dezelfde betekenis, bijvoorbeeld bij Nieuwsbegrip. Het document staat bij woorden omschrijven.

Nog een document over synoniemen: t - woordenschat - synoniem - gr4.


meten en wegen

Iets om samen te doen: vergelijk de lengte r - lengte - vergelijk lengte met schoenen, stappen, touw en stroken