Nieuw in april 2024

De menuknop ‘Thema’s’ vervangt de menuknoppen ‘wereldwijs’ en ‘thema’.
Hier en daar zijn onderwerpen wat samengevoegd of ergens anders geplaatst.
Hopelijk is het overzichtelijk en zijn de bestanden goed te vinden.

Kalender april en mei 2024

Voor wie met koningsdag aan de slag wil gaan:


Nieuwsbegrip – AI

Kunstmatige Intelligentie (AI) vervangt Diederik Ebbinge in een reclamespot.
De stemacteur moet nu dus stoppen met het inspreken van de reclamespot.

AI is geen makkelijk onderwerp maar wel iets wat je steeds vaker tegenkomt.
Is het een fijn of juist een zorgelijke ontwikkeling?

Op schooltv staan verschillende filmpjes over AI. Zeker wanneer je leerling geïnteresseerd is in computers, is het de moeite waard om (samen) een filmpje te bekijken en te bespreken. Of geef als huiswerk mee om dit samen met de ouders te bekijken voordat je het thema in de klas bespreekt.

Je kunt ook inzetten op ‘computer’.
Op de site staat een document over het toetsenbord: w – pc – hoofdletters & kleine letters op het toetsenbord – 11p.

Je kunt ook begrijpend lezen nemen: w – sociale media – begrijpend lezen met picto – gr 6/VSO – 9p.

Misschien is het leuk om een keer een presentatie te maken:

In het document w – PowerPoint – wat is een PowerPoint? – toepassing – 7p. wordt uitgelegd wat een PowerPoint is.

Kentalis geeft met lessen Weerwoord ook een aanvulling: Weerwoord is een ondersteunend product om leerlingen met TOS beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip.’ is wat zijzelf aangeven.

Mocht dit onderwerp te lastig zijn voor jouw leerling, kies dan voor een filmpje schooltv over stemacteur of reclame. Dan is er keuze genoeg.

Je kunt aan de slag met V&A, verwijswoorden, taalpuzzels en opzoekblad internet:

Verzameld werk:


Woorden en spelling aai-oei-ooi eer-oor-eur eeuw-ieuw-uw 

Na een klein en niet representatief onderzoek komen we tot de conclusie dat op sommige scholen de eind-l wel tot een spellingprobleem leidt en op andere niet.
Omdat het voor sommige leerlingen wel lastig is, dachten we je blij te maken met een document waar woorden voorkomen waar je de ‘ee’ misschien als letter ‘i’ gaat schrijven.


zaakvakken wonen

Leuke bewustwording van de taken die in huis te doen zijn. Wie weet is het makkelijk als papa en mama alles doen. Hoe leuk is het als jij ook een klusje op je kunt nemen. Ideetje voor het VSO?

Werkzaamheden, taken in huis, klusjes, voor speciaal onderwijs


Opgefrist document om hoofdletters te oefenen. Als je een eigen schrijfwijze voor de hoofdletters wilt hanteren, kun je er een letterkaart bijleggen van de methode die je volgt.

Leren schrijven van de hoofdletters - speciaal onderwijs