Nieuw in april 2019

Kalender van april 2019


Pasen

Pasen is in zicht. Je vindt Pasen onder de knop Thema > lente en Pasen.

Tip Nieuwsbegrip – Pasen

Nieuwsbegrip gaat deze keer over Pasen. Kijk of je de informatie samen uit de tekst kunt filteren. Teken en schrijf deze info in een mindmap

Op deze manier kan je leerling makkelijker vertellen waar Nieuwsbegrip over gaat. Misschien kun je ook insteken op vraag en antwoord bij elkaar zoeken. Bedenk een vraag en schrijf dit op een briefje. Doe dit ook met het antwoord. Gebruik blad 5 van onderstaand document.

Verder kun je kiezen uit de paasdocumenten van de site. Vrolijk Pasen.

Woorden en spelling

Spelling voor groep 5. De lastige au en ou. Veel veel oefenen. t - woord - au ou ≥ 2 lettergrepen

Werkbladen spelling woorden met au auw ou ouw 2 lettergrepen groep 5 basisschool speciaal onderwijs Werkbladen spelling woorden met au auw ou ouw 2 lettergrepen groep 5 basisschool speciaal onderwijs

Rekenen getal aantal en getalrij

Getalrij een paar kleine en enkele grotere aanpassingen

 

de klok en de tijd

Bestaand document naar de actuele tijd en een nieuw aantal pagina’s r - houdbaarheidsdatum THT - toepassing. Met hopelijk een stukje bewustwording van wat er op een pak rijst of soep staat en wat je daarmee doet. Ontwikkelingslijn: herkent verschillende notaties van data.

Opdrachtkaarten met doel voor jezelf: kijkje in het tijdbesef van je leerling. r - vragen over tijd - gr5 - opdrachtkaarten

Houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot werkbladen datumnotatie groep 5 groep 6 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Rekenen tijd klok kalender seizoenen groep 5 basisschool speciaal onderwijs

Spelbord met de kwartieren, uitgetest door twee kinderen en een begeleidster en daarna aangepast. De kinderen vinden het uitwissen van de wijzers het leukst. De begeleider wilde er graag vakjes bij waar de pion kan staan, anders staat de pion op de klok die je wilt aflezen. r - klok - per kwartier.

Spel klokkijken per kwartier: kwart voor kwart over groep 4 groep 5 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Leest kwart voor en kwart over af.

Geldrekenen

In de praktijk merken we dat het pittig is om aan 2 euro de waarde van 2 x 1 euro te geven. Een enkele leerling van onszelf pakt het zo op, maar andere leerlingen hebben hier veel oefening voor nodig (lees: we voelen onszelf wel eens hopeloos tekortschieten). 2 wordt gezien als 1. We zijn dan ook lang bezig met onderstaand document. Hoe kun je de waarde van 2 euro en 5 euro laten ervaren? 2 leerlingen laten ons al zien dat het inkleuren van bolletjes meerwaarde heeft.

r - tot 5 euro - maak het bedrag -

Werkbladen rekenen met geld tot 5 euro met munten van 1 en 2 euro en briefje van 5 groep 3 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Stelt bedragen tot 5 en 10 euro samen met munten van 1 en 2 euro en een biljet van 5 euro Werkbladen rekenen met geld tot 5 euro met munten van 1 en 2 euro en briefje van 5 groep 3 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Stelt bedragen tot 5 en 10 euro samen met munten van 1 en 2 euro en een biljet van 5 euro

Hier 2 bladen extra. Hier gaat het om het herkennen van de munten en de geldbriefjes. De laatste pagina is bedoeld om een verschil tussen 1 en 50 zichtbaar te maken.

r - geld herkennen - naam 1 en 2 euro en biljetten 5, 10, 20 en 50 euro

zaakvakken

‘Geheimschrift’ lag al een tijd op de plank om aan te passen. Stond in een andere vorm al jaren op de site, maar niet vindbaar blijkbaar. Nu het document iets aangepast en algemener gemaakt, maar het blijft lastig om deze op een logische plaats te zetten. Nu bij media/symbolen en bij rekenen thema gezet.  w - geheimschrift - toepassing