Categorie archief: op je eigen wijze

Nieuw in mei 2019

Kalender van mei 2019

Tip Nieuwsbegrip – Formule 1 terug naar Nederland

Formule 1 wagens rijden erg snel.

De raceauto’s zien er vaak flitsend uit. Zoek een afbeelding van een raceauto op internet en laat deze versieren met snelle prints. Vlammen of felle kleuren. Misschien eerst een paar voorbeelden bekijken op internet. Of kun je de auto van Max nakleuren?

Onderstaande opdrachten zijn hoogstwaarschijnlijk pittig om zelfstandig te verwerken. Maar wel goed bruikbaar om met een maatje te doen. Of tijdens de begeleiding. In de tekst van Nieuwsbegrip staat een stukje over de geschiedenis van het circuit van Zandvoort. Maak een tijdlijn en plaats de data hierop. Er is ook een discussie gaande tussen voor- en tegenstanders. Maak dit duidelijk op rood en groen papier. Wat zijn de redenen van de voorstanders en wat van de tegenstanders Bespreek dan enkele termen die in de tekst voorkomen. Dat wordt de opdracht om zelfstandig te verwerken. Of kies voor een filmpje over Max Verstappen. Dat is te vinden op Schooltv. Kun je eventueel daarna (of op een later tijdstip) de volgend opdracht laten maken.

Max Verstappen is een coureur.

Vertel wat je weet over Max Verstappen. Zoek een foto op internet (of regel er één vooraf als begeleider). Gebruik de informatie uit de tekst en het filmpje om meer te vertellen over de formule 1 en Max.


Seizoenen lente zomer herfst of winter
Alvast een voorproefje voor de zomer zomer - woordenschat - herken het woord . Een document met zichtwoorden: zomer, strand, ijsje, parasol, zandkasteel en zonnebrand.


de klok en de tijd

Klokkijken hele uur, aangevuld met digitale tijd. r - klok - heel uur - beeldvorming, variatie

En documenten, voor de wat meer gevorderde klokkijker:

Nieuw in april 2019

Kalender van april 2019


Pasen

Pasen is in zicht. Je vindt Pasen onder de knop Thema > lente en Pasen.

Tip Nieuwsbegrip – Pasen

Nieuwsbegrip gaat deze keer over Pasen. Kijk of je de informatie samen uit de tekst kunt filteren. Teken en schrijf deze info in een mindmap

Op deze manier kan je leerling makkelijker vertellen waar Nieuwsbegrip over gaat. Misschien kun je ook insteken op vraag en antwoord bij elkaar zoeken. Bedenk een vraag en schrijf dit op een briefje. Doe dit ook met het antwoord. Gebruik blad 5 van onderstaand document.

Verder kun je kiezen uit de paasdocumenten van de site. Vrolijk Pasen.

Woorden en spelling

Spelling voor groep 5. De lastige au en ou. Veel veel oefenen. t - woord - au ou ≥ 2 lettergrepen

Werkbladen spelling woorden met au auw ou ouw 2 lettergrepen groep 5 basisschool speciaal onderwijs Werkbladen spelling woorden met au auw ou ouw 2 lettergrepen groep 5 basisschool speciaal onderwijs

Rekenen getal aantal en getalrij

Getalrij een paar kleine en enkele grotere aanpassingen

 

de klok en de tijd

Bestaand document naar de actuele tijd en een nieuw aantal pagina’s r - houdbaarheidsdatum THT - toepassing. Met hopelijk een stukje bewustwording van wat er op een pak rijst of soep staat en wat je daarmee doet. Ontwikkelingslijn: herkent verschillende notaties van data.

Opdrachtkaarten met doel voor jezelf: kijkje in het tijdbesef van je leerling. r - vragen over tijd - gr5 - opdrachtkaarten

Houdbaarheidsdatum Ten minste houdbaar tot werkbladen datumnotatie groep 5 groep 6 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Rekenen tijd klok kalender seizoenen groep 5 basisschool speciaal onderwijs

Spelbord met de kwartieren, uitgetest door twee kinderen en een begeleidster en daarna aangepast. De kinderen vinden het uitwissen van de wijzers het leukst. De begeleider wilde er graag vakjes bij waar de pion kan staan, anders staat de pion op de klok die je wilt aflezen. r - klok - per kwartier.

Spel klokkijken per kwartier: kwart voor kwart over groep 4 groep 5 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Leest kwart voor en kwart over af.

Geldrekenen

In de praktijk merken we dat het pittig is om aan 2 euro de waarde van 2 x 1 euro te geven. Een enkele leerling van onszelf pakt het zo op, maar andere leerlingen hebben hier veel oefening voor nodig (lees: we voelen onszelf wel eens hopeloos tekortschieten). 2 wordt gezien als 1. We zijn dan ook lang bezig met onderstaand document. Hoe kun je de waarde van 2 euro en 5 euro laten ervaren? 2 leerlingen laten ons al zien dat het inkleuren van bolletjes meerwaarde heeft.

r - tot 5 euro - maak het bedrag -

Werkbladen rekenen met geld tot 5 euro met munten van 1 en 2 euro en briefje van 5 groep 3 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Stelt bedragen tot 5 en 10 euro samen met munten van 1 en 2 euro en een biljet van 5 euro Werkbladen rekenen met geld tot 5 euro met munten van 1 en 2 euro en briefje van 5 groep 3 basisschool speciaal onderwijs CED leerlijnen Stelt bedragen tot 5 en 10 euro samen met munten van 1 en 2 euro en een biljet van 5 euro

Hier 2 bladen extra. Hier gaat het om het herkennen van de munten en de geldbriefjes. De laatste pagina is bedoeld om een verschil tussen 1 en 50 zichtbaar te maken.

r - geld herkennen - naam 1 en 2 euro en biljetten 5, 10, 20 en 50 euro

zaakvakken

‘Geheimschrift’ lag al een tijd op de plank om aan te passen. Stond in een andere vorm al jaren op de site, maar niet vindbaar blijkbaar. Nu het document iets aangepast en algemener gemaakt, maar het blijft lastig om deze op een logische plaats te zetten. Nu bij media/symbolen en bij rekenen thema gezet.  w - geheimschrift - toepassing

Nieuw in maart 2019

Kalender van maart 2019


Tip Nieuwsbegrip – Cycloon Idai

De tekst gaat over de cycloon Idai en de daarbij horende overstroming en hulp geven aan de slachtoffers.

De woorden die je bespreekt kun je later weer gebruiken voor de samenvatting. Dit is de opdracht die hoort bij de tekst.

Verder kun je ook insteken op hulp bieden en acties houden om geld in te zamelen:


Lente

Thema natuur seizoenen winter

Kijk voor de lente bij Thema > actueel. Daar vind je ook bestanden over Pasen.

In de lente worden veel dieren geboren. Welke moeder hoort bij welk kind? lente - woordenschat - bloemen en jonge dieren

Combinatie van taaloefeningen en begrijpend lezen. Ongeveer passend in groep 4: lente - taal en begrijpend lezen gr4

 

Woorden en spelling

Aanpassing en aanvulling bij au en ou. Woorden met een cluster  t - woord - au ou met cluster - spelling .

aanvulling met spelling – zo ongeveer voor eind groep 5 – bij woorden met 2 of meer lettergrepen: t - woord - au ou ≥ 2 lettergrepen.

Rekenen getal aantal en getalrij

Aanvulling in het document r - aantal tot 20 - in structuur . Gebruik alleen de kaarten en werkbladen die je nodig hebt en waar je leerling net aan toe is. Of, als je het als zelfstandig werk gebruikt: kies één of enkele bladen voor in de weektaak / in de werkmap / in de laatjes. Kies dan bladen waarvan je weet dat je leerling het succesvol kan maken.

Nieuw in februari

Kalender


Tip Nieuwsbegrip – Carnaval

Nieuwsbegrip gaat deze keer over Carnaval. Wat is Carnaval en waar komt het vandaan? Zijn de opdrachten te moeilijk voor je leerling, kijk dan bij de bestanden Carnaval op de site.

Tip: Kentalis weerwoord online

Op deze site vind je iedere week woorden die uit de tekst van Nieuwsbegrip. Neem dit vooraf door met je leerling. Je leerling zal de tekst beter begrijpen. Een mooie combinatie met de werkbladen van Opjeeigenwijze om leerlingen mee te laten draaien met het programma van de klas. En om alle kinderen meer ‘wereldwijs’ te maken.


Thema natuur seizoenen winter Er groeit en bloeit al zoveel. De lente komt eraan. De zon en de temperatuur zijn ernaar. We zijn maar vast begonnen met het plaatsen van de lentebestanden. Dan kan de sneeuwpop er binnenkort af. We zijn bezig met het testen van illustraties om in te kleuren. Het is lastig om ‘binnen de lijntjes’ te blijven. We zijn aan het kijken of je met dikkere lijnen in een illustratie ook een andere manier van werken krijgt. De illustraties worden klein. Je hebt dan niet zo’n groot vel waar je met je potloden een onmogelijke opgave krijgt.

Deze is voor (ongeveer) groep 3 met 8 ‘moeilijke’ lentewoorden lente - begrijp wat je leest - 8 lentewoorden + mkm-woorden.


Communicatie

t - communicatie - vraag en antwoordstrook


Woordenschat

t - woordenschat - synoniem - met mkm-woorden is een uitdaging voor ons. We begeleiden een jongen in groep 7 die mkm-woorden kan lezen. We willen met synoniemen aan de slag gaan. Een werkblad synoniemen is (meestal?) niet iets waar je in groep 3 mee aan de slag gaat, maar wat als je leerling al in een hogere groep zit? Dan is het toch wel leuk als je iets kunt aanbieden als zelfstandig werk. Mondeling praat je over woorden met dezelfde betekenis, bijvoorbeeld bij Nieuwsbegrip. Het document staat bij woorden omschrijven.

Nog een document over synoniemen: t - woordenschat - synoniem - gr4.


meten en wegen

Iets om samen te doen: vergelijk de lengte r - lengte - vergelijk lengte met schoenen, stappen, touw en stroken

Nieuw in januari 2019

Kalender van januari en februari 2019


Tip Nieuwsbegrip – 2019 wordt het jaar van Rembrandt

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn stierf. Een document dat aansluit:

 


Thema natuur seizoenen winter

De sneeuw komt eraan…. winter - tekenen, knutselen: sneeuwpop en pindasnoer

Winterdocument lettergrepen ‘hakken en plakken’ als voorbereiding op lezen in groep 3. Maak je auditieve oefening visueel, dan wordt het voor de kinderen makkelijker. winter - t - lettergrepen - auditief. Dit document staat bij taal > letter, rijm, alfabet > letter woord lettergreep start en bij thema natuur seizoen.


Taal - woordenschat

basiswoordenschat speelgoed groep 1

Woorden uit de eerste woordenschatontwikkeling met een registratielijst vind je bij woordenschat basiswoord, bovenaan de pagina. Je vindt hier per thema een set van woorden: keukenspullen, voeding, speelgoed en tekenen/knutselen.

Bij de basiswoordenlijst speelgoed zit nu ook buitenspeelgoed en speelgoed vervoer. Mocht je met bepaald speelgoed bezig zijn, dan kun je die foto’s en misschien de geschreven woorden inzetten. Of oefen met ‘de’ en ‘het’ en de foto’s. In de registratielijst kun je bijhouden of je leerling het woord passief begrijpt of actief gebruikt  t - basiswoord & lijst - speelgoed- beeldvorming. De ‘kar’ en de ‘aanhanger’ lijken wat veel op elkaar en een ‘speelgoedscooter’ heb ik helaas niet kunnen vinden om te fotograferen.

Helemaal nieuw: ‘dieren’ in deze opzet. Dat leek ons een onmisbare in deze set en een heel leuke om te maken. Met wat foto’s van onszelf en van ‘istock’, want de mol wilde niet poseren. Het document is voor van alles en nog wat te gebruiken. Eigenlijk onmogelijk om er doelen aan te koppelen. Komt bij jonge kinderen van pas om enkele dieren te leren kennen, maar om een zijstraat te noemen: Je kunt het document ook gebruiken om op alfabetische volgorde te leggen. Iets wat pas veel later aan bod komt.

Lesmateriaal Taalboek groep 5 woordenschat denkrelatie basisschool speciaal onderwijsEn eentje die we heel graag wilden maken: een verzameling van verschillende opdrachten oefeningen voor taal groep 5. Best moeilijk, je leerling moet kunnen schakelen tussen soorten oefening, observeer waar je leerling tegenaanloopt en wat goed gaat.

 

Groot, groter en grootst, goed, beter, best, op het niveau van groep 5. Opdrachtkaarten om samen in te oefenen, gevolgd door werkbladen om zelfstandig te maken:  t - woordsoort - trappen van vergelijking.


Werkbladen aanvankelijk lezen tweetekenklank mkm-woorden groep 3 basisschool speciaal onderwijs

Op de laatste pagina’s vind je spelletjes om de tweeklanken te oefenen.


de klok en de tijd

r - vragen over de tijd - variatie werken we zo af en toe een beetje bij om het actueel te houden en er komt hier en daar een bladzij bij. Op de achtergrond bezig om samen met een leerling een document te maken waarbij tijd en het weer een rol spelen, weer net wat moeilijker.


Basisbegrippen meten en wegen CED leerlijnen groep 1 groep 2 basisonderwijs speciaal onderwijsOpnieuw toevoegingen en kleine veranderingen in dit basisdocument over meten. Hoog en laag, zwaar en licht hebben nu ook een plaats gekregen in het document. Ga vooral met praktijkervaringen aan de slag en met één of twee begrippen. Je kunt het document zowel qua taal als qua rekenen inzetten of eigenlijk: beide tegelijk? Als bèta heb ik meestal voorkeur voor het rekengebied, juist omdat rekenvaardigheden vaak als taal gezien worden.

Nieuw in december 2018

Kalender van december 2018 en januari 2019


Kerst - taal en schrijven - gr2
Kerst + mkm-woorden - gr3
Kerst - taal - gr4

Tip bij Nieuwsbegrip

Het is kerstvakantie. Geen tips bij nieuwsbegrip.

 


Lesmateriaal werkbladen over de seizoenen winter taal begrijpend lezen groep 4 basisschool speciaal onderwijs

Document over de winter, afgestemd op het niveau van groep 4. Het is een mix tussen taal woordenschat en begrijpend lezen. De opdrachtkaarten kun je samen doen als inleiding of als herhaling bij een spel. De documenten over de winter kun je vinden bij het menu thema > natuur.

Taal - woordenschat

Dit is / wordt een aanvuldocument: t - taalboek - gr4 - mix van oefeningen . Een mix van oefeningen rondom woordenschat en denkrelatie op het niveau van groep 4.